Image

Dne 4. září 2023 Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo ZUŠ J. Kličky v Klatovech provozování doplňkové činnosti. Doplňkovou činnost škola provádí mimo svou hlavní činnost podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Její předmět, rozsah a další podmínky upravuje směrnice ze dne 29. září 2023.

V rámci doplňkové činnosti škola pořádá kurzy, které se neřídí Školním vzdělávacím programem ZUŠ Klatovy. Organizací kurzů a ostatních činností v rámci doplňkové činnosti je pověřena Kateřina Kopecká. Veškeré dotazy a připomínky pište na mail: info@zusklatovy.cz. Přihlašování i odhlašování kurzů probíhá prostřednictvím tohoto mailu.

V současné době připravujeme kurzy pro školní rok 2024/2025.

Brzy Vás budeme informovat o novinkách.


Základní umělecká škola Josefa Kličky

Plánická 208/1, 339 01, Klatovy

Image

zusklatovy@zusklatovy.cz

Image

+420 376 311 630

Stránky pro ZUŠ Klatovy vytvořilo Voller Studio © 2022 Kontaktujte nás
Cookie Banner