Image

Dne 4. září 2023 Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo ZUŠ J. Kličky v Klatovech provozování doplňkové činnosti. Doplňkovou činnost škola provádí mimo svou hlavní činnost podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Její předmět, rozsah a další podmínky upravuje směrnice ze dne 29. září 2023.

V rámci doplňkové činnosti škola pořádá kurzy, které se neřídí Školním vzdělávacím programem ZUŠ Klatovy. Organizací kurzů a ostatních činností v rámci doplňkové činnosti je pověřena Kateřina Kopecká. Veškeré dotazy a připomínky pište na mail: info@zusklatovy.cz. Přihlašování i odhlašování kurzů probíhá prostřednictvím tohoto mailu.

Zde se můžete podívat na přehled nabízených kurzů a jejich obsazenost. V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte prostřednictvím mailu. Veškeré informace k platbě a organizaci kurzu obdržíte od pověřeného pracovníka nebo lektora.

PASTELKY – přijímáme zájemce

Účastníci kurzu se budou učit základním výtvarným dovednostem v kresbě a malbě, v plošné i prostorové tvorbě.

 • lektorka: Marcela Kotěšovcová
 • termín: pondělí 13:30-15:45
 • kurzovné za 2. pololetí: 1 500 Kč (17 lekcí)

DUHOVKY - přijímáme zájemce

Účastníci kurzu se budou učit základním výtvarným dovednostem v kresbě a malbě, v plošné i prostorové tvorbě.

 • lektorka: Markéta Svobodová
 • termín: čtvrtek 13:30-15:45
 • kurzovné za 2. pololetí: 1 600 Kč (18 lekcí)

DIVADLO - přijímáme zájemce

Náplní kurzu je mimo jiné nácvik divadelního představení, práce s textem či kultivace mluveného projevu.

 • lektor: Vladimír Kabrt
 • termín: pondělí 17:15-18:45
 • kurzovné za 2. pololetí: 1 425 Kč (17 lekcí)

EDICE13 - obsazeno

 • lektor: Vladimír Kabrt

TANEC JE HROU - obsazeno

 • lektorka: Adéla Fleisigová

CONTEMPORARY TANEC - přijímáme zájemce

 • lektorka: Adéla Fleisigová

Základní umělecká škola Josefa Kličky

Plánická 208/1, 339 01, Klatovy

Image

zusklatovy@zusklatovy.cz

Image

+420 376 311 630

Stránky pro ZUŠ Klatovy vytvořilo Voller Studio © 2022 Kontaktujte nás