POJĎME ZJISTIT VÍCE

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Dramatickou výchovu lze stručně definovat jako určitý výchovně vzdělávací proces, který využívá především prvky a prostředky dramatu a divadla. Základním prvkem dramatu je dramatická situace založená na mezilidské interakci (tedy vespolném jednání - tj. jednání, v němž člověk působí na jinou osobu nebo osoby), z níž se odvíjí dramatický děj. V rámci hodin literárně dramatického oboru žák nedostane hotové poznatky a zkušenosti, které si zapíše a naučí se, ale tím, že vstupuje do různých rolí v různých situacích a v nich jedná, získává konkrétní zkušenost či dospěje k určitému poznatku.

Image

průběh výuky

Co se zde žáci naučí?

Jedná se vlastně o „živé učení se o sobě, o tobě i o těch druhých“, které zúčastněné motivuje myslet, jednat, prosadit se, komunikovat, rozhodovat se, zužitkovat všechno, co už ví a zároveň se podívat na problém očima druhého. Současně rozvíjí své umělecké vlohy k divadelní a slovesné činnosti. Součástí výuky literárně-dramatického oboru jsou základy mluvního, pohybového a rytmického projevu, dále pak základy dramatické a slovesné tvorby.

Image

výhody studia

Další benefity oboru

Je důležité vědět, že výuka v oboru pomáhá nejen podchytit nejtalentovanější jedince a připravit je pro případné studium herectví, dramaturgie, scénografie, režie, divadelní vědy i dramatické výchovy, ale současně připravuje žáky ke studiu ostatních humanitních oborů v rámci odborných středních i vysokých škol (pedagogickými fakultami počínaje a např. žurnalistikou konče).

Na co se dále mohou studenti těšit?

Žáci literárně dramatického oboru se pravidelně účastní nejrůznějších přehlídek a soutěží (např. Soutěžní přehlídky děts.recitátorů Plzeňského kraje, Poezie na Rynku, Tartas Dobřany, Oblastní festival dětského divadla Sušický Tajtrlík, Regionální festival experimentálního a studentského divadla Na Hraně Plasy), ovšem pravidelně se též účastní přípravy a realizace muzikálů klatovské ZUŠ, večerů literárně dramatické improvizace nebo Večera absolventů.

school

Výuka se dělí podle typu žáka

Přípavné studium
(5 – 6 let, délka studia 1 až 2 roky)

Základní studium I. stupně
(7 – 13 let, délka studia 7 let)

Základní studium II. stupně
(14 – 18 let, délka studia 4 roky)

Studium pro dospělé
(délka studia 4 roky)

Image
Pro více informací můžete navštívit web

 • Základní umělecká škola Josefa Kličky

  Plánická 208/1, 339 01, Klatovy

  Image

  zusklatovy@zusklatovy.cz

  Image

  +420 376 311 630

  Stránky pro ZUŠ Klatovy vytvořilo Voller Studio © 2022 Kontaktujte nás
  Cookie Banner