Zápis nových žáků

Image

Přijetí žáka do základní umělecké školy je podmíněno úspěšným absolvováním přijímacích (neboli talentových) zkoušek.

V případě zájmu o studium v ZUŠ se dostaví žák spolu se zákonným zástupcem ve dnech konání přijímacích (talentových) zkoušek do školy. S předstihem je potřeba vyplnit online přihlášku (viz odkaz níže) a vybrat termín talentové zkoušky. O jejím správném odeslání budete informováni na uvedenou emailovou adresu. Po úspěšném vyplnění a odeslání přihlášky je potřeba si ji vytisknout a přinést ji na přijímací zkoušky.

Zaslání přihlášky nezakládá právo na přijetí do ZUŠ. Přijetí žáka do základní umělecké školy závisí na úspěšnosti vykonané talentové zkoušky a na kapacitě a technických možnostech školy.

O konečném přijetí nebo nepřijetí do ZUŠ se můžete informovat na odkazu, který byl uveden v potvrzení o doručení přihlášky (email), zájemci budou též vyrozuměni emailem zaslaným kanceláří školy během července/srpna 2024.

Přihlášku do ZUŠ Josefa Kličky Klatovy naleznete zde:

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/


PŘIJÍMACÍ (TALENTOVÉ) ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025:

Přijímací zkoušky v Klatovech (vždy nejprve vyplňte online přihlášku):

HUDEBNÍ OBOR

Do hudebního oboru přijímáme žáky od 5 let. Při talentových zkouškách posuzujeme cit pro rytmus a intonaci. Důraz klademe také na sociální zralost.

Každý uchazeč zazpívá lidovou píseň dle vlastního výběru (Ovčáci čtveráci, Travička zelená apod.), zopakuje rytmus vytleskaný učitelem a zaintonuje tóny, které mu učitel přehraje. U zájemců o sólový zpěv posuzujeme i řečový projev.

Zkouška trvá cca 10 minut.

pondělí 3. června – středa 5. června: 14:00-17:00, učebna č. 70 (Plánická ul.)

- pro žáky, kteří budou od září 2024 navštěvovat posledním rokem MŠ (tzn. děti pětileté), nebo nastoupí do 1. třídy ZŠ (tzn. děti šestileté)

pondělí 3. června: 12:30-18:00, učebna č. 73 (Plánická ul.)

- pro žáky, kteří budou od září 2024 navštěvovat druhou a vyšší třídu ZŠ (případně střední školu)

VÝTVARNÝ OBOR

Do výtvarného oboru přijímáme žáky od 5 let. Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě zadaného úkolu – kresby podle předlohy. Posuzujeme výtvarné cítění, zralost výtvarného projevu, využití fantazie. Důraz klademe také na sociální zralost, samostatnost a schopnost koncentrace.

Zkouška trvá cca 60 minut.

pondělí 3. června - úterý 4. června: 13:00-17:00, učebna č. 47 (Plánická ul.)

- všichni uchazeči bez rozdílu věku

TANEČNÍ OBOR

Do tanečního oboru přijímáme žáky od 5 let. Při talentových zkouškách posuzujeme rytmické a prostorové cítění, pohybové dovednosti a fyzické předpoklady – tělesný rozsah, obratnost, pohybovou koordinaci a improvizaci s hudebním doprovodem. Důraz klademe také na sociální zralost, samostatnost a schopnost koncentrace.

Na talentové zkoušky je nutný cvičební úbor s sebou. 

Zkouška trvá cca 45 minut a probíhá hromadně pro budoucí předškoláky a prvňáčky, dále pak pro starší žáky. Pokud možno bez přítomnosti rodičů.

středa 5. června: od 17:30, velký sál ZUŠ (Plánická ul.)

- pro žáky, kteří budou od září 2024 navštěvovat posledním rokem MŠ (tzn. děti pětileté), nebo nastoupí do 1. třídy ZŠ (tzn. děti šestileté)

středa 5. června: od 18:15, velký sál ZUŠ (Plánická ul.)

- pro žáky, kteří budou od září 2024 navštěvovat druhou a vyšší třídu ZŠ (případně střední školu)

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Do literárně-dramatického oboru přijímáme žáky od 5 let. Při talentových zkouškách posuzujeme komunikační a pohybové dovednosti žáka, přirozenost, kreativitu a představivost. Důraz klademe také na sociální zralost, samostatnost a schopnost koncentrace.

Uchazeči vstupují přímo do výuky - ukázkové hodiny. K talentové zkoušce si mohou žáci připravit krátký poetický, či prozaický text dle vlastního výběru (není podmínkou).

Přezůvky s sebou.

Zkouška probíhá v rámci hodin literárně-dramatického oboru a trvá cca 45 min. Pokud možno bez přítomnosti rodičů.

čtvrtek 6. června: od 14:15, učebna LDO (Krameriova ul.)

- pro žáky, kteří budou od září 2024 navštěvovat posledním rokem MŠ (tzn. děti pětileté), nebo nastoupí do 1. třídy ZŠ (tzn. děti šestileté)

čtvrtek 6. června: od 16:00, učebna LDO (Krameriova ul.)

- pro žáky, kteří budou od září 2024 navštěvovat druhou a vyšší třídu ZŠ (případně střední školu)

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA - FOTOGRAFIE A GRAFIKA

Do oboru Fotografie a grafika přijímáme žáky od 8 let. Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě zadaného úkolu, který vypracovává uchazeč na počítači. Posuzujeme samostatnost, kreativitu, pečlivost.

U uchazeče se předpokládá zkušenost s obsluhou počítače a mobilního telefonu. Zkušenost s grafickými programy a fotoaparátem však není podmínkou, stejně tak ukázka vlastní tvorby, kterou může uchazeč předložit.

Zkouška trvá cca 30 minut.

úterý 4. června: 14:00-18:00, učebna č. 60 (Krameriova ul.)

- pro všechny žáky

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA – MULTIMÉDIA 

Do oboru Multimédia přijímáme žáky od 8 let. Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě zadaného úkolu, který vypracovává uchazeč na počítači. Posuzujeme samostatnost, kreativitu, pečlivost.

Je vítaná ukázka vlastní tvorby (kresba, malba, fotografie, animace apod.), ale není to podmínkou.

Zkouška trvá cca 60 minut.

pondělí 3. června: 14:00-18:00, učebna č. 60 (Krameriova ul.)

- pro všechny žáky


Přijímací zkoušky na pobočkách Švihov (kontaktní osoba p. uč. Zelená) a Plánice (kontaktní osoba p. uč. Hošťálková) se konají dle místních zvyklostí. 


Náhradní termín přijímacích zkoušek pro všechny obory včetně poboček Švihov a Plánice (budova Plánická 208 - vchod z Plánické ulice - za vstupními dveřmi vpravo):

pondělí 24. června od 14:00 do 16:00 hodin
úterý 27. srpna od 14:00 do 16:00 hodin

Možnost zaregistrovat se přes iZUŠ na náhradní termíny bude až po proběhnutí řádných termínů počátkem června 2024.

Mimo uvedené dny se přijímací zkoušky nekonají. Bez přijímacích zkoušek nelze studium v ZUŠ zahájit.V případě dotazů se informujte v kanceláři školy nebo volejte na tel. č. 376 311 630.

Z kapacitních důvodů nebudeme přijímat žáky do studia pro dospělé.

Žáci, kteří podají přihlášku do I. nebo II. stupně studia, nemusí být z kapacitních důvodů přijati.

Cookie Banner