Zápis nových žáků

Image

Přijetí žáka do základní umělecké školy je podmíněno úspěšným absolvováním přijímacích (neboli talentových) zkoušek, které se konají zpravidla v první polovině června. 

V případě zájmu o studium v ZUŠ se dostaví žák spolu se zákonným zástupcem ve dnech konání přijímacích zkoušek do školy. S předstihem je potřeba vyplnit On-line přihlášku (viz odkaz níže). Po úspěšném vyplnění a odeslání přihlášky je potřeba si ji vytisknout a přinést ji na přijímací zkoušky. O jejím správném odeslání budete informováni na uvedenou emailovou adresu. 

Zaslání přihlášky nezakládá právo na přijetí do ZUŠ (přijetí závisí na úspěšnosti vykonané talentové zkoušky a na kapacitě a technických možnostech školy). 

O konečném přijetí nebo nepřijetí do ZUŠ se můžete informovat na odkazu, který byl uveden v potvrzení o doručení přihlášky (email). 

Přihlášku k nám do ZUŠ Josefa Kličky Klatovy naleznete zde: 

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

 

Přijímací (talentové) zkoušky pro školní rok 2022/2023

  

Hudební obor

Budova Plánická 208 - vchod z Plánické ulice (za vstupními dveřmi vpravo)

1) Děti, které budou od září 2022 navštěvovat posledním rokem mateřskou školu (=pětileté) nebo nastoupí do 1. třídy základní školy (=šestileté):
pondělí 13.6., úterý 14. 6. a středa 15.6. vždy od 13:00 do 17:30 hodin

2) Děti, které budou od září 2022 navštěvovat druhou a vyšší třídu základní školy nebo střední školy:
pondělí 13.6. od 13:00 do 18:00 hodin

 

Výtvarný obor

Budova Plánická 208 - vchod z Plánické ulice, učebny výtvarného oboru č. 47 a č. 50

Všichni zájemci:
pondělí 13.6., úterý 14.6. a středa 15.6. vždy od 14:00 do 17:00 hodin

 

Taneční obor

Budova Plánická 208 - vchod z Plánické ulice, víceúčelový sál

Všichni zájemci:
pondělí 13.6. a úterý 14.6. v čase 14:00 do 17:00 hodin

 

Literárně dramatický obor

Budova Plánická 208 - vchod z Krameriovy ulice – přízemní podlaží

Všichni zájemci:
pondělí 13.6. a úterý 14.6. od 14:00 do 17:00 hodin

 

Náhradní termín přijímacích zkoušek pro VŠECHNY OBORY

Budova Plánická 208 - vchod z Plánické ulice (za vstupními dveřmi vpravo)

pondělí 27.6. od 14:00 do 15:00 hodin
úterý 30.8. od 14:00 do 15:00 hodin

Mimo uvedené dny se přijímací zkoušky nekonají. Bez přijímacích zkoušek nelze studium v ZUŠ zahájit. 

V případě dotazů se informujte v kanceláři školy nebo volejte na tel. č. 376 311 630 v pracovní dny od 7:30 do 15:30 hodin.

Z kapacitních důvodů nebudeme přijímat žáky do studia pro dospělé.
Žáci, kteří podají přihlášku do I. nebo II. stupně studia, nemusí být z kapacitních důvodů přijati.