POJĎME ZJISTIT VÍCE

VÝTVARNÝ OBOR

Pod hlavičkou výtvarného oboru Základní umělecké školy J. Kličky se vzdělávají žáci, kteří mají zájem o výtvarné umění jako o volnočasovou aktivitu, ale i ti, kteří se chtějí ucházet o přijetí na střední nebo vysokou školu s výtvarným zaměřením. Pro budoucí profesionály je pak určeno studium s rozšířenou výukou, které cíleně připraví uchazeče na talentové zkoušky.

Image

úspěšné reprezentace

Dlouholetá tradice

Výtvarný obor klatovské ZUŠ má dlouholetou tradici. Výtvarné práce dětí školu úspěšně reprezentují na soutěžích, přehlídkách a výstavách republikového i evropského dosahu. Práce žáků lze spatřit v prostorách školy, při výstavách v městské knihovně, arkádách městského úřadu nebo jako stálou výzdobu zdravotnických zařízení, pojišťoven i partnerské hudební školy v Chamu.

Image

na co se můžete těšit?

Pořádané akce

Škola každoročně organizuje spolu s Galerií U Bílého jednorožce krajskou přehlídku výtvarných oborů, která se realizuje v měsíci dubnu na zámku Klenová. Při práci ve výtvarném oboru se oceňuje originalita projevu, žák si buduje sebehodnocení, učí se spolupráci, odpovědnosti za odvedenou práci a respektování práce druhého. Pro děti je tvoření hra, která jim rozšiřuje pohled na okolní svět.

Vyučovanými předměty výtvarného oboru jsou:

 • Plošná tvorba – zahrnuje kresbu a malbu různými technikami, grafiku a kombinované techniky
 • Prostorová tvorba – zahrnuje modelování v hlíně způsobem sochařským nebo keramickým
 • Objektová a akční tvorba – znamená vytváření objektů z drátu, papíru a jiných netradičních materiálů, ale také - výtvarné aktivity v krajině a práci s tělem jako výtvarným prostředkem
 • Výtvarná kultura – představuje seznámení s dějinami výtvarného umění
 • Výuka probíhá formou uskutečnění tříhodinového vyučovacího bloku jedenkrát týdně
school

Výuka se dělí podle typu žáka

Přípavné studium
(5 – 6 let, délka studia 1 až 2 roky)

Základní studium I. stupně
(7 – 13 let, délka studia 7 let)

Základní studium II. stupně
(14 – 18 let, délka studia 4 roky)

Studium pro dospělé
(délka studia 4 roky)

 • Základní umělecká škola Josefa Kličky

  Plánická 208/1, 339 01, Klatovy

  Image

  zusklatovy@zusklatovy.cz

  Image

  +420 376 311 630

  Stránky pro ZUŠ Klatovy vytvořilo Voller Studio © 2022 Kontaktujte nás
  Cookie Banner