Image

SRPDŠ

Spolek rodičů, přátel a dětí školy při ZUŠ Josefa Kličky, Klatovy


Funkce a cíle SRPDŠ

- úzká spolupráce s rodiči žáků směřující k jejich zapojení se do problematiky školy

- zajištění komunikace rodičů žáků ZUŠ a pedagogů ZUŠ

- podpora spolupráce rodičů, učitelů a zaměstnanců školy ve snaze docílit co nejlepší vzdělávacích podmínek žáků ZUŠ

- správa fondu příspěvků SRPDŠ, distribuce finančních prostředků a kontrola jejich využití

- spolupráce se školou, městem a státní správou při hledání nových finančních zdrojů a grantů na jednotlivé aktivity ZUŠ

- zajištění sponzorských zdrojů (finančních i materiálních), potřebných pro jednotlivé akce ZUŠ

- SRPDŠ se řídí ve své činnosti Stanovami Unie sdružení rodičů

Složení výboru:

Jana Konicarová - předsedkyně

Martina Sekyrová - jednatelka

Lenka Demelová - hospodářka

Martina Matějíčková - revizní komise

 

Zdroje tvorby fondu SRPDŠ:

1. Příspěvek rodičů – příspěvek do fondu SRPDŠ byl schválen členskou schůzí sdružení rodičů ve výši 250,- Kč za jednu rodinu. Tuto částku zaplatí každá rodina, jejíž dítě navštěvuje ZUŠ. Pokud dítě navštěvuje více oborů nebo do školy dochází více sourozenců z jedné rodiny, je celkový příspěvek stále pouze 250,- Kč. Příspěvek do fondu SRPDŠ je zpravidla vybírán do konce prosince daného školního roku.

2. Výběr dobrovolného vstupného z akcí konaných ZUŠ.

3. Sponzorské příspěvky finančního i materiálního charakteru.

Cookie Banner