Image

Ukončení studia

Ukončení studia z ZUŠ je možné zpravidla v pololetí (k 31. lednu daného školního roku) nebo na konci druhého pololetí (ke 30. červnu). Ukončení studia je nutné podat písemně formou odhlášky v kanceláři školy.

Formulář odhlášky ve formě pdf naleznete s souboru níže.

odhlaska.pdf

Cookie Banner