POJĎME ZJISTIT VÍCE

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

Nejnovějším oborem spadajícím pod výtvarný obor Základní umělecké školy J. Kličky je Multimediální tvorba. Pod tímto názvem si lze představit velkou škálu aktivit. Multimediální tvorbu v rámci výuky vnímáme jako proces vytváření obsahu, který kombinuje různé formy médií, jako je fotografie, animace, digitální grafika, zvuk a video. Výuka zahrnuje práci s různými nástroji a softwarem pro editaci a manipulaci tak, aby se vytvořil atraktivní a poutavý vizuální a auditivní zážitek.

Image

směr oboru

Co je naším cílem?

Cílem je poskytnout dětem základní dovednosti a znalosti pro vytváření vlastního multimediálního obsahu, schopnost komunikace a sdělení určitého konceptu, příběhu nebo informace prostřednictvím kombinace různých médií a rozvíjet jejich kreativitu a sebevědomí v digitálním prostředí. Výuka probíhá formou tříhodinového vyučovacího bloku jedenkrát týdně. Na naší škole si lze zvolit ze dvou zaměření: Multimédia nebo Fotografie a grafika.

Image

výuka

Co se zde naučíte?

V rámci zaměření Multimédia se žáci učí základní principy tvorby obsahu, jako je psaní textu, tvorba obrazu, nahrávání a střih zvuku a videa. Dále se seznámí s multimediálním softwarem a nástroji, které jim umožní editovat a manipulovat s textem, obrazy, zvukem a videem. Výuka podporuje kreativní myšlení a fantazii studentů, aby dokázali vytvářet unikátní a poutavý obsah. Prostřednictvím multimediálních médií se učí efektivně sdělovat své myšlenky a příběhy a jsou podporováni v prezentaci své práce. Je kladen důraz na práci ve skupinách a spolupráci při vytváření multimediálního obsahu, což posiluje schopnost komunikace a spolupráce.

CO SE ZDE NAUČÍTE?

Fotografie a grafika umožňuje žákům s pomocí klasických a digitálních technologií rozvíjet výtvarné myšlení. V hodinách si  postupně osvojí základní principy digitální fotografie a grafického designu. Žáci pracují s vhodnými programy a pomůckami, učí se znát základní principy fotografické práce, jejích úprav a použití pro další tvorbu, využívají znalostí typografie, vytvářejí logotypy, plakáty a další grafické práce.

school

Výuka se dělí podle typu žáka

Základní studium I. stupně
(8 – 13 let, délka studia 6 let)

Základní studium II. stupně
(14 – 18 let, délka studia 4 roky)

Studium pro dospělé
(délka studia 4 roky)

 • Základní umělecká škola Josefa Kličky

  Plánická 208/1, 339 01, Klatovy

  Image

  zusklatovy@zusklatovy.cz

  Image

  +420 376 311 630

  Stránky pro ZUŠ Klatovy vytvořilo Voller Studio © 2022 Kontaktujte nás
  Cookie Banner