TANEČNÍ OBOR

Žáci tanečního oboru si v hodinách postupně osvojují pohybové a taneční základy, zvyšují svoji pohyblivost a učí se estetice pohybu. Prohlubují pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Naučí se správnému držení těla, zdokonalují rytmické, dynamické i prostorové cítění a cítění hudby. Rozvíjí smysl pro taneční formu a pohybovou souhru. Zdokonalují taneční techniky a aplikují osobitý taneční projev.

Zvládnou prakticky uplatnit získané dovednosti a samostatně je vyjádřit pohybem v různých tanečních stylech. Podílejí se na návrzích kostýmů, scény i tvorbě choreografií. Zúčastňují se veřejných vystoupení pro rodiče, tematických koncertů a dalších mnoha akcí. Absolventi tanečního oboru mohou dále plynule přecházet a pokračovat v Modern dance studiu působícím při ZUŠ Klatovy.

Zvládnou prakticky uplatnit získané dovednosti a samostatně je vyjádřit pohybem v různých tanečních stylech. Podílejí se na návrzích kostýmů, scény i tvorbě choreografií. Zúčastňují se veřejných vystoupení pro rodiče, tematických koncertů a dalších mnoha akcí. Absolventi tanečního oboru mohou dále plynule přecházet a pokračovat v Modern dance studiu působícím při ZUŠ Klatovy.

Od roku 2010 se taneční obor s ostatními odděleními ZUŠ stal spoluzakladatelem klatovských muzikálových představení (Mamma Mia, Pomáda, Ať žijí duchové, Hříšný tanec, Matilda, Noc na Karlštejně, Annie, Mrazík), pravidelně reprezentuje školu na mnoha kulturních a společenských akcích a spolupracuje s Klubem seniorů a jinými organizacemi tématických koncertů a dalších mnoha akcí.

Vybrané soubory se zúčastňují postupových a pohárových tanečních soutěží: Taneční skupina roku, Festival tanečního mládí pořádaný Svazem učitelů tance ČR, O pohár města Cheb, Poslední tanec sezóny Klatovy a další. Celkový počet vyučovacích hodin týdně je diferencován podle ročníků a stupňů studia od 1 do 4 vyučovacích hodin.

Vybrané soubory se zúčastňují postupových a pohárových tanečních soutěží: Taneční skupina roku, Festival tanečního mládí pořádaný Svazem učitelů tance ČR, O pohár města Cheb, Poslední tanec sezóny Klatovy a další. Celkový počet vyučovacích hodin týdně je diferencován podle ročníků a stupňů studia od 1 do 4 vyučovacích hodin.

Image
Image
Image
Pro více informací můžete navštívit web