Image

ZUŠ letní tábory

Základní umělecká škola J. Kličky Klatovy pořádá ve spolupráci se SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky Klatovy mnoho prázdninových akcí, které navazují na činnosti školního roku. Děti se tak mohou i o prázdninách setkávat se svými kamarády a vrstevníky a dále rozvíjet svého tvořivého uměleckého ducha. Z tradičních mimoškolních projektů můžeme jmenovat například: 


Letní hudební tábor je pořádán již od roku 2011 a přináší dětem tradiční táborové prostředí s týdenním pobytovým programem. Odkaz na webové stránky Letního hudebního tábora je zde: https://www.hudebni-tabor.com/


Taneční tábor se koná vždy v červencovém a následně srpnovém termínu a žáci (nejen) tanečního oboru se mohou těšit na lektory a pětidenní příměstský nácvik s profesionály. Odkaz na webové stránky Letního hudebního tábora je zde: https://tanecni-tabor-klatovy.webnode.cz/


Dalšími letně - prázdninovými akcemi jsou Výtvarný plenér, Příměstský tábor plný her a Příměstský výletový tábor.