Základní umělecká škola J. Kličky v Klatovech pořádá soutěžní přehlídku v komorní hře s důrazem na interpretaci staré hudby. Jedinečná událost, která se věnuje mladým talentovaným umělcům a jejich vášni pro interpretaci staré hudby. Cílem soutěže je po dobu několika dní vybudovat zázemí, kde mládežnické komorní soubory nacházejí inspiraci, učí se od sebe navzájem a sdílí své vlastní interpretace děl, která rezonují přes časové období. Rádi bychom se stali svědky jejich hudebního růstu a přispěli k tomu, aby se jejich umění rozvíjelo a obohacovalo nás všechny. Vítáme Vás na této cestě objevování hudebního dědictví a těšíme se na to, jak mladí umělci obohatí naši hudbu a naši budoucnost.