Image

Rozvrh hodin kolektivní výuky

ZUŠ J. Kličky Klatovy organizuje kromě individuální výuky také výuku kolektivní. V hudebním oboru se jedná o pěvecké sbory, orchestry, kapely nebo hudební nauky, další obory (výtvarný, taneční, literárně dramatický) jsou pouze kolektivní povahy. Rozvrh hodin individuálních lekcí hudebního oboru si stanovují společně učitel a žák, a to po vzájemné domluvě. Rozvrh kolektivů je však potřeba s předstihem naplánovat a vyhnout se tak možným vzájemným kolizím. Z tohoto důvodu zde uvádíme přehled všech kolektivů ve všech oborech.

Kliknutím na jednotlivé sekce se zobrazí konkrétní rozvrhy daného oboru.