Přijímací zkoušky pro všechny obory ZUŠ se uskuteční v týdnu od 14. 6. 2021. Škola bude od září přijímat žáky do všech oborů, tedy do hudebního, výtvarného, literárně dramatického a tanečního. Zájemci o studiu vyplní přihlášku na www.zusklatovy.cz  v sekci Pro rodiče / Zápis nových žáků - zde si zvolí i konkrétní den a čas, kdy se do školy dostaví. Naleznou zde i informace, ve které učebně se zkoušky uskuteční. 

Pro školní rok 2021/22 jsme připravili zásadní novinku ve vzdělávání výtvarného oboru - obor Multimediání tvorba. Níže přinášíme konkrétní informace k novému oboru, nicméně veškeré další otázky zodpovíme během přijímacích zkoušek osobně. 


MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA – dvě varianty studia:

– podobor Multimedia – základy filmové a audiovizuální tvorby, animace, využití moderních technologií směřujících k umělecké tvorbě

– podobor Fotografie a grafický design - základy grafického designu, digitální fotografie, typografie, tvorba plakátů a design obalů

Na přijímací zkoušky vezměte s sebou vytištěnou přihlášku a domácí výtvarné práce (kresby, malby, fotografie, videa…). Dále je nutné ovládat základní obsluhu počítače, předpokládáme též inklinaci k mobilní a foto technice. Sdělení preference pro studium Multimédií nebo Fotografie a grafického designu učiní uchazeči při přijímacích zkouškách.

Obor Multimediální tvorba bude otevřen pro omezený počet žáků, jejichž výběr proběhne na základě výsledku přijímacích zkoušek.