Obrazek hudebni obor
Obrazek vytvarny obor
Obrazek dramaticky obor
Obrazek tanecni obor

Ajtata, Džundža, Riky Tiky, Týnom Tánom, Pouliční směska,

Max a spol., Sirky, Křížaly

Naši žáci literárně dramatického oboru jsou rozděleni do pracovních skupin - souborů na základě svého věku, ročníku, ale i s ohledem na osobní předpoklady a zkušenosti. Na rozdíl od jiných literárně dramatických oborů nejsou do práce v souboru zařazovány jen některé děti z různých pracovních skupin, ale každá pracovní skupina se stává svébytným divadelním souborem.

V každé skupině je se všemi dětmi dříve či později směřováno ke společnému produktu v podobě menšího či většího divadelního představení. K tomu je cílená i práce skupiny. Divadelní představení u nás nevzniká na základě učitelem rozdaného scénáře, ale na základě dlouhodobější společné práce, jejímž výsledkem je podíl dětí na tvorbě scénáře i výsledném divadelním tvaru. Ctíme společný proces, při němž mapujeme různá témata vyplývající z aktuálních potřeb a zájmu žáků (např. odlišnost, pochybnosti o sobě, nuda, krádeže, šikana, schopnost empatie, poznávání jiné kultury, překonávání strachu atd.). K tématu hledáme adekvátní literární příběh. Společně jej rozkrýváme, rozehráváme, uplatňujeme a konfrontujeme své osobní zkušenosti, současně získáváme nové divadelní, komunikativní i verbální dovednosti, poznáváme víc sebe i ostatní. 

V průběhu procesu se stmeluje i pracovní skupina, takže vztahy, které děti mezi sebou navazují, přesahují vyučovací hodiny a často vznikají trvalá a hluboká přátelství. Ne vždycky vznikne ze společné práce divadlo, ale vždycky získáme nové zkušenosti a umělecké i lidské dovednosti. Poměrně často dospějeme k rozhodnutí, že chceme i divákům vyprávět náš příběh, podělit se o osobní výpověď a sdělit i ostatním své aktuální téma. Potom vznikne divadelní představení - všichni víme proč a co chceme divákům říct. Nikoliv na efekt vznikají naše divadelní tvary, ale s potřebou sdělovat i ostatním to, co chceme, aby věděli. 

Nejen výsledné divadlo, ale zejména poctivá a společná cesta k němu, je obsahem našeho setkávání i vyučování. Podobný princip ctíme ve všech pracovních skupinách - souborech. Zdaleka ne všichni naši žáci se do budoucna stanou herci a divadelníky, ale určitě se všichni posunou osobnostně, sociálně, ale i v oblasti komunikace, sebeprosazení, veřejného vystupování, ve schopnosti umět vhodnou formou sdělit svůj názor a stanovisko, rostou z nich lidé aktivní a nebojácní a to je nejen odměna pro nás, pedagogy, ale i cenný vklad do života našich svěřenců.
       
Názvy jednotlivých souborů nejsou přidělené ani náhodně vymyšlené, ale převážně vyplývají ze společných zážitků a společné práce skupiny. Všichni tedy víme, proč se náš soubor v tomto čase jmenuje právě takhle a ne jinak.

Základní umělecká škola Josefa Kličky

Plánická 208/I.
Klatovy
339 01

spolecne logo dolnimodul svetle

ZUŠ Klatovy designed by Nova-Design