Obrazek hudebni obor
Obrazek vytvarny obor
Obrazek dramaticky obor
Obrazek tanecni obor

SRPDŠ

Funkce a cíle SRPDŠ:

Úzká spolupráce s rodiči žáků směřující k jejich zapojení se do problematiky školy

Zajištění komunikace rodičů žáků ZUŠ a pedagogů ZUŠ

Podpora spolupráce rodičů, učitelů a zaměstnanců školy ve snaze docílit co nejlepší vzdělávací podmínky žáků ZUŠ

Správa fondu příspěvků SRPDŠ, distribuce finančních prostředků a kontrola jejich využití

Spolupráce se školou, městem a státní správou při hledání nových finančních zdrojů a grantů na jednotlivé aktivity ZUŠ

Zajištění sponzorských zdrojů (finančních i materiálních), potřebných pro jednotlivé akce ZUŠ

Složení výboru:

MUDr. Jana Konicarová - předsedkyně
Ing. Ivana Eöllösová - místopředsedkyně
Hammerová Martina - jednatelka
Demelová Lenka - hospodářka
Martina Matějíčková, Kateřina Žáková - revizní komise

Stanovy SRPDŠ:

SRPDŠ se řídí ve své činnosti Stanovami Unie sdružení rodičů

Fond SRPDŠ:

Zdroje tvorby fondu SRPDŠ:

1. Příspěvek rodičů – příspěvek do fondu SRPDŠ byl schválen členskou schůzí sdružení rodičů ve výši 250,- Kč za jednu rodinu. Tuto částku zaplatí každá rodina, jejíž dítě navštěvuje ZUŠ. Pokud dítě navštěvuje více oborů nebo do školy dochází více sourozenců z jedné rodiny, je celkový příspěvek stále pouze 250,- Kč. Příspěvek do fondu SRPDŠ je zpravidla vybírán do konce prosince daného školního roku.

2. Výběr dobrovolného vstupného z akcí konaných ZUŠ.

3. Sponzorské příspěvky finančního i materiálního charakteru.

Použití fondu:

V souladu se základním posláním SRPDŠ jsou finanční prostředky z fondu cíleně rozdíleny na konkrétní akce konané a organizované SRPDŠ.

Z fondu se hradí a přispívá na mimoškolní aktivity žáků, např. zájezdy, koncerty, účast v soutěžích, malé odměny absolventům, materiál pro VO, LDO, TO, nájmy pro vystupování mimo budovu školy apod.

Rozdělování a hospodaření s fondem zajišťuje výbor SRPDŠ po dohodě s vedením školy.

 

Základní umělecká škola Josefa Kličky

Plánická 208/I.
Klatovy
339 01

spolecne logo dolnimodul svetle
logo stonozkaFILMpro logo bile new

JSN Pixel is designed by JoomlaShine.com