Obrazek hudebni obor
Obrazek vytvarny obor
Obrazek dramaticky obor
Obrazek tanecni obor

                               švp2skolnirok 2016a4uredni deska

Informace o škole

Základní umělecká škola Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208zus

IČO: 70838542
IZO: 102164916

Identifikátor právnické osoby: 600002659
Příspěvková organizace s právní subjektivitou

Místa poskytovaného vzdělávání:

Plánická 208, Klatovy
Václavská 8, Klatovy
Klatovská 129, Plánice
Školní 344, Švihov

Zřizovatel - Plzeňský kraj

ZUŠ hospodaří s finančními prostředky:

• přidělenými ze státního rozpočtu
• získanými z vlastní činnosti – úplata za vzdělávání

Přijímací řízení – předpokladem přijetí dítěte do školy jsou základní hudební, resp. výtvarné, pohybové, vyjadřovací schopnosti, zájem o estetické činnosti a dobrá spolupráce se zákonnými zástupci dítěte.

Nejdůležitější normy:

• zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění
• vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
• zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění

Přijímání, vyřizování podnětů nebo stížností a informace o škole zajišťuje kancelář školy.
Odvolání proti rozhodnutí lze podat písemně do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje OŠMS prostřednictvím ředitelství ZUŠ J. Kličky Klatovy.

ikona pro rodie

ikona pro ky

ikona pro vyuujc

 

Základní umělecká škola Josefa Kličky

Plánická 208/I.
Klatovy
339 01

logo zu

ZUŠ Klatovy designed by Nova-Design