Obrazek hudebni obor
Obrazek vytvarny obor
Obrazek dramaticky obor
Obrazek tanecni obor

výtvarný obor vyučující

Přijímáme žáky (5 – 18 let), kteří mají zájem o výtvarné umění jako koníčka, ale i ty, kteří se chtějí ucházet o přijetí na střední nebo vysokou školu s výtvarným zaměřením. Pro ně je určeno studium s rozšířenou výukou, kde se cíleně připravují na talentové zkoušky.   

Náš výtvarný obor má dlouholetou tradici. Výtvarné práce dětí školu úspěšně reprezentují na soutěžích, přehlídkách a výstavách republikového i evropského dosahu. Práce našich dětí můžete vidět v prostorách školy, při výstavách v  městské knihovně, arkádách městského úřadu nebo jako stálou výzdobu zdravotnických zařízení, pojišťoven i partnerské hudební školy v Chamu. Každoročně organizujeme spolu s Galerií U Bílého jednorožce krajskou přehlídku výtvarných oborů, která se uskutečňuje v měsíci dubnu na Klenové. 

V hodinách výtvarné výchovy se děti učí nejen kreslit nebo malovat, ale rozvíjí se i jejich tvůrčí myšlení, fantazie a tvořivost, které jsou potřebné nejen pro výtvarníky, ale i pro vědce, právníky, ekonomy a další profese. Kreativní tvorba pomáhá vnímavým a tvořivým dětem kompenzovat racionální výuku ve školách.

Při práci se oceňuje originalita projevu. Dítě si buduje sebehodnocení, učí se spolupráci, zodpovědnosti za odvedenou práci a respektování práce druhého. Pro děti je tvoření hra, která jim rozšiřuje pohled na okolní svět.

 

Vyučované předměty jsou:

Plošná tvorba – zahrnuje kresbu a malbu různými technikami, grafiku a kombinované techniky

Prostorová tvorba – zahrnuje modelování v hlíně způsobem sochařským nebo keramickým

Objektová a akční tvorba – znamená vytváření objektů z drátu, papíru a jiných netradičních materiálů, ale také výtvarné aktivity v krajině a práci s tělem jako výtvarným prostředkem

Výtvarná kultura – představuje seznámení s dějinami výtvarného umění

 
Výuka probíhá formou tříhodinového bloku jedenkrát týdně.


Výuka se člení na:

Přípravné studium (5 – 7 let)

Základní studium – I. stupeň (7 – 14 let)

Základní studium – II. stupeň (14 – 18 let)

 

Základní umělecká škola Josefa Kličky

Plánická 208/I.
Klatovy
339 01

spolecne logo dolnimodul svetle
logo stonozkaFILMpro logo bile new

JSN Pixel is designed by JoomlaShine.com