Obrazek hudebni obor
Obrazek vytvarny obor
Obrazek dramaticky obor
Obrazek tanecni obor

taneční obor vyučujícíTaneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření, nebo v povoláních, pro která je kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tance předpokladem. Taneční obor je nezastupitelnou přípravou ke studiu na konzervatoři. Taneční obor základní umělecké školy rozvíjí správné držení těla i pohybovou techniku žáka a současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění, tvořivost.taneční obor soubory

 

 


Výuka se člení na:

přípravné studium (mohou být přijímány i děti předškolního věku) – délka 1 – 2 roky
I. stupeň základního studia – délka 7 roků
II. stupeň základního studia – délka 4 roky
studium pro dospělé – délka 4 roky


Vyučovacími předměty jsou:

-    přípravná taneční výchova
-    taneční průprava
-    současný tanec
-    lidový tanec
-    klasická taneční technika
-    klasický tanec
-    historický tanec
-    taneční praxe
-    práce v souboru


Podle specializace učitele a zájmu žáků se výuka zaměřuje na některý z předmětů jako na předmět hlavní.

Celkový počet vyučovacích hodin týdně je diferencován podle ročníků a stupňů studia od 1 do 4 vyučovacích hodin.

Odkaz na webové stránky Tanečního oboru naleznete ZDE

Základní umělecká škola Josefa Kličky

Plánická 208/I.
Klatovy
339 01

spolecne logo dolnimodul svetle
logo stonozkaFILMpro logo bile new

JSN Pixel is designed by JoomlaShine.com