Obrazek hudebni obor
Obrazek vytvarny obor
Obrazek dramaticky obor
Obrazek tanecni obor

 lit dram obor vyučující  „…Dítěti můžeme sdělit dvěma způsoby, co je to slepý člověk. Můžeme mu říci, že slepý člověk je člověk, který nevidí. Nebo mu řekneme: Zavři oči a pokus se najít cestu ven z místnosti. A tento druhý způsob je dramatická výchova…“ (Brian WAY) 
Literárně-dramatický obor je výchovně vzdělávací princip, jehož podstatou je dramatická výchova a literatura.
 
Dramatickou výchovu lze stručně definovat jako určitý výchově vzdělávací proces, který využívá především prvky a prostředky dramatu a divadla. Základním prvkem dramatu je dramatická situace založená na mezilidské interakci (tedy vespolném jednání - tj. jednání, v němž člověk působí na jinou osobu nebo osoby), z níž se odvíjí dramatický děj.
 
lit dram obor souboryLiteratura nabízí náměty a témata, prostřednictvím nichž mohou děti i dospělí prožít nové, neprožité, zajímavé příběhy, ať už obsazené v poezii či próze. Literárně-dramatický obor spojuje obojí a výsledkem je potom aktivní učení, při němž dochází k rozvoji člověka po stránce osobnostní a sociální a současně po stránce umělecké.
 
Dítě u nás nedostane hotové poznatky a zkušenosti, které si zapíše a naučí se, ale tím, že vstupuje do různých rolí v různých situacích a v nich jedná, získává konkrétní zkušenost či dospěje k určitému poznatku. Jedná se vlastně o „živé učení se o sobě, o tobě i o těch druhých“, které zúčastněné motivuje myslet, jednat, prosadit se, komunikovat, rozhodovat se, zužitkovat všechno, co už ví a zároveň se podívat na problém očima druhého. Současně rozvíjí své umělecké vlohy k divadelní a slovesné činnosti. 
 
Součástí výuky literárně-dramatického oboru jsou základy mluvního, pohybového a rytmického projevu, dále pak základy dramatické a slovesné tvorby.
Je důležité vědět, že výuka v oboru pomáhá nejen podchytit nejtalentovanější jedince a připravit  je pro případné studium herectví, dramaturgie, scénografie, režie, divadelní vědy i dramatické výchovy, ale současně připravuje žáky ke studiu ostatních humanitních oborů v rámci odborných středních i vysokých škol (pedagogickými fakultami počínaje a např. žurnalistikou konče). 


Výuka literárně-dramatického oboru je členěna do:


přípravného studia (děti od 5 let)

I. stupně základního studia (7 - 14 let)

II. stupně základního studia (14 - 18 let) 

Absolventem studia se stává žák po 11 letech a absolutorium v oboru je dobrým odrazovým můstkem pro další studium na vysokých uměleckých školách.

Odkaz na webové stránky Literárně-dramatického oboru naleznete ZDE

Základní umělecká škola Josefa Kličky

Plánická 208/I.
Klatovy
339 01

spolecne logo dolnimodul svetle
logo stonozkaFILMpro logo bile new

JSN Pixel is designed by JoomlaShine.com