Obrazek hudebni obor
Obrazek vytvarny obor
Obrazek dramaticky obor
Obrazek tanecni obor

Jan Aschenbrenner - hra na klavír

- od útlého věku byl žákem ZUŠ J. Kličky Klatovy, obor hra na klavír (u pí. uč.Röbsteckové) a trubku (p. uč. Josef Aschenbrenner). Od roku 1998 pokračoval vestudiu klavírní hry na konzervatoři v Plzni u pí. prof. Věry Rezkové, kde roku 2004 absolvoval
- od roku 2002 působí na ZUŠ J. Kličky v Klatovech jako učitel klavíru a korepetitor. Jako korepetitor též spolupracuje s hudebními uskupeními z Klatov i širokého okolí
- působí též jako sólový hráč na klavír (samostatné koncerty, duo s klatovskou rodačkou Danou Husákovou nebo za doprovodu místních hudebních těles)
- často spolupracuje na projektech ZUŠ jako hráč na klávesové nástroje
- z hudebních činností mimo ZUŠ i oblast vážné hudby jmenujme skupinu MRKLM, kde je kromě hry na klávesové nástroje činný i autorsky, nebo již několikaleté působení s Janem Císařem a Anthony van den Broekem ve skupinách Císař Band aCrimson Town Players

Josef Babka - hra na žesťové nástroje, zbc. flétnu

- Vyučuje hře na zobcové flétny a žesťové dechové nástroje (tuba , baskřídlovka , trubka )
- žák p. uč. Františka Kubaně v ZUŠ J. Kličky v Klatovech
- své další hudební vzdělání získal na plzeňské konzervatoři u prof. Vlastimila Eichlera
- na škole působí od roku 1998 jako učitel hry na zobcové flétny a žesťové nástroje
- od roku 2002 dirigentem dechového orchestru mladých při ZŠ Švihov
- od téhož roku vedoucím hudebního kroužku při ZŠ Švihov
- v současné době hudebně vystupuje v několika orchestrech, kapelách a souborech (DO Švihov , DOM Klatovy, Klatovští Dragouni, Classic Brass Quintett, Žestový kvintet, Tubové kvarteto,Universalní orchestr, kapely Fajnovka, Mettronom, Horalka, aj.)
- od roku 2007 členem divadelního ochotnického spolku ,,Zmrzlík“ v Těchonicích

Eva Bartošová Mgr. - sólový zpěv

- bývalá žákyně ZUŠ J. Kličky, Klatovy
- vystudovala Konzervatoř v Plzni obor Sólový zpěv u prof. Hany Spinethové-Sýkorové, ZČU v Plzni - Pedagogická fakulta obor Sólový zpěv - Hudební výchova u prof. Daniely Mandysové
- na škole působí od roku 2009 jako učitelka sólového zpěvu
- v současné době vystupuje na různých koncertech jako sólová zpěvačka ve spolupráci se symfonickými nebo komorními orchestry a působí na různých festivalech (ZUŠka fest, Evropský festival duchovní hudby, Barokní jezuitské Klatovy aj.)

Karel Bečvář - hudební improvizace, hra na saxofon

- absolvent ZUŠ v Domažlicích obor klarinet a dudy (p.uč. Vlastimil Konrády)
- absolvent Gymnázia J.Š.Baara v Domažlicích, Konzervatoře v Plzni obor klarinet (prof. Václav Hruška)
- absolvent Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, obor Český jazyk – Hudební výchova
- studium na Konzervatoři Jaroslava Ježka obor saxofon (prof. Jaroslav Plaček) přerušeno z důvodu dalšího několikaletého angažmá v orchestrech  na zaoceánských lodích (1999-2008)
- člen orchestru muzikálu a operety  Divadla J.K.Tyla
- aktivní hráč v různých jazzových formacích
- zakladatel a kapelník West Bohemian All Stars
- spoluzakladatel občanského sdruženi Jazz&Beyond
- od r. 2009 člen pedagogického sboru ZUŠ v Klatovech, kde působí jako učitel hry na saxofon, kapelník Jazz Nonetu (již druhé generace) a lektor hudební improvizace. Participuje na produkování úspěšných muzikálových projektů v rámci školy (Ať žijí duchové, Červená Karkulka ad.)

Petra Belfínová - hra na příčnou flétnu, zbc. flétnu

- bývalá žákyně ZUŠ J. Kličky, Klatovy, pobočka Švihov
- vystudovala Konzervatoř v Plzni, obor příčná flétna u prof. Marie Kroupové
- na škole působí od roku 2008 jako učitelka hry na zobcovou a příčnou flétnu
- zároveň vyučuje hru na zobc. a příč. flétnu v ZUŠ Kdyně
- v současné době působí v ,, Univerzálním orchestru ZUŠ J. Kličky", Klatovy
- v minulosti se věnovala hudebně pedagogické činnosti v ZUŠ Dobřany

Josef Beran - hra na housle, kytaru

- vystudoval Konzervatoř v Plzni, obor housle u prof. Otto Lébra
- koncertoval 2 roky v Praze v Armádním uměleckém souboru V. N.
- v ZUŠ J. Kličky, v Klatovech vyučuje od roku 1984
- se žáky se zúčastňuje soutěží ZUŠ ve hře na housle, kytaru, komorní a souborové hře na různých úrovních
- nejschopnější z žáků dovedl ke studiím na Konzervatoři v Plzni
- po celé pedagogické působení aktivně hraje v Univerzálním symfonickém orchestru při ZUŠ J. Kličky, Klatovy
- vystupuje též se členy Plzeňské filharmonie v zahraničí
- v minulosti působil jak v klasických tělesech, tak v moderních kapelách

Petra Bětáková

Petra Bětáková

- studuje na konzervatoři v Plzni, obor zobcová flétna ve třídě Julie Brané
- vyučuje hru na zobcovou flétnu a vede flétnové soubory mladších a starších dětí
- v současnosti studuje hudební školu ve francouzském Lyonu (zaměření na barokní hudbu)

Legezova Oksana

Ksenija Boháčová Legezová - hra na klavír


- pochází z Ruska Archandělské oblasti, kde dostala své hudební základy
- střední odborné vzdělání absolvovala ve městě Artjomovsk Doněcká oblast
- v České republice své vzdělání rozšířila akreditovaným vzdělávacím programem KCVJŠ Plzeň studiem pedagogiky. V současné době po úspěšném ukončení bakalářského studia na PeF ZČU pokračuje v magisterském studiu programu obor Hudba a Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání.
- při své pedagogické činnosti se zaměřuje na rozvíjení osobností dětí, respektování jejich individuality a možnosti zaujmout své žáky. Klavírní vyučování by mělo být podle jejího názoru pro dítě zajímavé a radostné. Chápání hudby a každý poznatek by měl byt získán na základě znějící hudby nebo její představy. Považuje učitelství za povolání, poskytující příležitost tlumočit lidem poselství hudby a učit je naslouchat a rozumět vzkazům tónu.

Krhounova Julie

Silvie Bradová

- studuje na konzervatoři v Plzni, obor klavír ve třídě Petra Nováka, dříve u prof. Maxima Averkieva
-  pedagogická praxe: 2014/2015 ZUŠ Bedřicha Smetany Plzeň - korepetitorka smyčcové třídy Dariny Kalčevy
- od r. 2019 korepetice na ZUŠ J. Kličky v Klatovech

Aleš Buriánek - hra na klavír

- absolvent varhanního oddělení Pražské konzervatoře
- jako učitel nastoupil do ZUŠ J. Kličky, Klatovy již během studia
- koncem 80. let působil jako hráč na klávesové nástroje pod agenturou Pragokoncert s profesionálními orchestry
- v 90. letech se vrátil do Klatov, kde byl řadu let kapelníkem orchestru UFO
- v roce 2000 byl spoluzakladatelem Západo-Čechova Big bandu, kterému produkoval dvě CD
- v roce 2011 se podílí na založení varhanního oddělení ZUŠ J. Kličky, Klatovy

Barbora Čížková

Barbora Čížková

- absolventska ZUŠ ve Starém Plzenci 
- absolventka Konzervatoře v Plzni obor sólový zpěv pod vedením Valentiny Chavdarové 
- v současné době vystupuje v různých hudebních seskupeních (Úhlavanka, Dechový orchestr Konzervatoře Plzeň, Big Band Konzervatoře Plzeň) 
- členka hudební skupiny Sentiment 

Romana Feiferlíková - sólový zpěv


- vystudovala Gymnázium v Tachově, Konzervatoř v Plzni, obor zpěv (prof. L.Kotnauerová), Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor učitelství HV a Čj, Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství HV asólového zpěvu (doc. J. Vavruška) a Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, Ph.D. voboru hudební teorie a pedagogika
- působí jako odborná asistentka (od r. 1995), zástupce vedoucího katedry (od. r.2010) a vedoucí katedry hudební kultury (od r. 2017) Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Na ZUŠ v Klatovech vyučuje sólovému zpěvu.
- vystupuje jako komorní pěvkyně
– obor alt, specializuje se zejména na soudobouhudbu. Zároveň je sbormistryní Dívčího akademického sboru Plzeň
- natočila několik CD sólových i sborových (jako sbormistryně i členka sboru), např.profilové sólové CD Česká noc, Avik 1997 (AV 011597-2331). Vokální tvorbasoudobých plzeňských skladatelů (J. Bezděk, Z. Lukáš, J. Slimáček, K. Pexidr, J.Jirkovský, J. Bažant); CD Dívčího akademického sboru Písně z Plzeňska. Lidovépísně z Plzeňska v úpravách Oldřicha Blechy. Český rozhlas Plzeň, 2008; CD Dívčí akademický sbor. Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 2007; Zdeněk Lukáš Te Deum, Clarton 2003 (CQ 0053-2 231). Smíšený pěvecký sbor Nová Česká píseň; Potěšení. České lidové písně ve sborových úpravách Z. Lukášea J. Krčka, Edit 2001 (41 0178-2 731). Smíšený pěvecký sbor Nová Česká píseň
- je autorkou monografie o plzeňském skladateli O. Blechovi (2008), spoluautorkou monografie Lidová píseň Plzeňska v úpravě O. Blechy (2015) a autorkou kapitoly ohudbě v Plzni v letech 1918-1989 do 3. díly Kroniky města Plzně

Josef Gabriel - hra na lesní roh, zbc. flétnu

- bývalý žák LŠU J. Kličky
- maturoval na SVVŠ v Klatovech
- absolvent Konzervatoře Plzeň, obor lesní roh ve třídě prof. Jiřího Žurka
- v letech 1978 – 1992 člen operního orchestru Divadla F. X. Šaldy v Liberci
- v letech 1992 - 2017 působil ve funkci ředitele ZUŠ J. Kličky, Klatovy
- je aktivním hráčem na lesní roh

Dana Gabrielová - hra na příčnou flétnu, zbc. flétnu

- žákyně LŠU J. Kličky, Klatovy (hra na flétnu, hra na klavír)
- maturovala na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech
- absolutorium Konzervatoře Plzeň, obor flétna ve třídě prof. M. Kroupové
- 1978 – 1992 členka operního orchestru Divadla F. X. Šaldy v Liberci (hráčka 1. flétny), současně učitelka ZUŠ v Liberci
- od roku 1993 učitelka ZUŠ J. Kličky, Klatovy, v letech 1999 – 2004 také působila jako učitelka Landkreismusikschule Cham.

Anna Helmová - hudební nauka


- bývalá žákyně Hudební školy v Hodoníně a LŠU v Rokycanech
-  vystudovala Gymnázium v Rokycanech
- Pedagogickou fakultu v Plzni, obor český jazyk – hudební výchova završila v r. 1972 oceněnou diplomovou prací Negativní faktory ovlivňující hudebnost mládeže a boj proti nim
- V letech 1972 – 1975 vyučovala na ZŠ v Bezdružicích a vedla zde úspěšný dětský pěvecký sbor
- od roku 1978 vyučuje na ZUŠ Jos. Kličky, Klatovy (krátce LDO, zpěv, zobcová flétna, klavír) převážně hudební nauku
- po celou dobu působení na ZUŠ J. Kličky, Klatovy uvádí průvodním slovem koncerty žáků i učitelů, je autorku řady článků o hudbě v Klatovech a ve škole
- od roku 1984 zpracovávání výstřižkovou i písemnou kroniku školy
- připravuje žáky na střední, event. vysoké školy z hudební teorie
- je členkou výboru Přátel hudby při SDS v Klatovech

Václav Horejš - hra na klarinet, saxofon, zbc. flétnu

- bývalý žák ZUŠ J.Kličky, Klatovy
- absolvent HAMU Praha, obor klarinet , studium u profesoru M.Etlika, J.Hlaváče, V.Mareše
- na skole působí od roku 2008 jako učitel hry na klarinet, saxofon a zobcovou fletnu

Hostalkova Miroslava

Miroslava Hošťálková - hra na akordeon, keyboard, zbc. flétnu

- Gymnázium v Blovicích
- Konzervatoř v Plzni, obor akordeon u prof. Jarmily Vlachové
- Pedagogickou fakultu v Plzni, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ
- Muzikoterapii na Pedagogické fakultě v Plzni
- na škole působí od roku 1990 jako učitelka hry na akordeon
- dále působí na pobočce klatovské ZUŠ v Plánici, kde vyučuje kromě akordeonu hru na zobcovou flétnu, elektronické klávesové nástroje (EKN) a klavír
- se svými žáky se zúčastňuje různých soutěží, např. Plzeňský akordeon, soutěž MŠMT ve hře na akordeon
- na pobočce v Plánici organizuje vánoční a velikonoční koncerty, závěrečné koncerty na ukončení školního roku, její žáci pravidelně vystupují na vánoční besídce pro mateřskou školu, vítání občánků, akcích pro místní spolky i akcích pořádaných městem Plánice
-  v současné době je členkou hudební skupiny Relax, sbormistryní pěveckého sboru Základní školy v Plánici
- dále se průběžně vzdělává v oboru muzikoterapie, navštěvuje muzikoterapeutické kurzy v Praze akreditované Asociací muzikoterapeutů
-v minulosti působila jako korepetitorka pěveckého sboru Klatováček při ZŠ Tolstého v Klatovech, korepetitorka pěveckého sboru Koťata MŠ U Pošty v Klatovech, členka vokálně instrumentálního souboru Rudolfínky 

Chadt Ladislav

Ladislav Chadt

-aktivní hráč v nejrůznějších hudebních tělesech
-1982 - 1989 LŠU Trhové Sviny u p.uč. Jiřího Nováka
-1989 - 1993 Sou České Budějovice
-1993 - 1999 Konzervatoř Plzeň u profesora Vlastimila Eichlera
-1998 - 2009 Filharmonie Plzeň 
-2005 - 2014 KD Plzeň
-1997  Zuš Přeštice  ( hudební teorie, EKN, dechové nástroje, dechový orchestr )
-2018 Zuš Klatovy

Janda Jaroslav

Jaroslav Janda - hra na trubku, zobcovou flétnu


- bývalý žák ZUŠ J. Kličky, Klatovy
- vystudoval Konzervatoř v Plzni u prof. J. Pačese
- na ZUŠ J. Kličky, Klatovy působí od roku 1998
- v minulosti působil na zaoceanských výletních lodích jako trumpetista v orchestru
- účinkoval v různých hudebních seskupeních jako např. Drsoň, Štěpánka, Úhlavanka, UFO 96, Sextet Hohenwart, Plzeňský big band, Západočechův big band, Symfonický orchestr Klatovy, Pražská komorní filharmonie, Plzeňská filharmonie
- v roce 1999 získal 2. místo Camer music J. F. Händel v Halle
- v současné době vystupuje jako orchestrální hráč
- dále působí ve folklórním sdružení Šumava jako sólo tanečník a hráč na vozembouch

Nikola Kalinova

Nikola Kalinová - hra na klavír

- bývalá žákyně ZUŠ J. Kličky Klatovy, hra na klavír u p. uč. Aleše Buriánka
- vystudovala Konzervatoř v Plzni, obor klavír u prof. Petra Nováka, dál pokračovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru Hudební věda
- na škole působí od roku 2007 jako učitelka hry na klavír

Kanka Jan

Jan Kaňka - hra na žesťové nástroje, zbc. flétnu,hudební nauka

- Své dětství prožil v Horním Slavkově, kde začal v šesti letech chodit do základní umělecké školy. Jeho prvními učiteli byli Petr Icík a Jan Čížek. V hudebním vzdělání pokračoval na plzeňské konzervatoři u prof. Vlastimila Eichlera a na pražské HAMU pod vedením Doc. Jiří Sušického. Po hostování v Západočeském symfonickém orchestru, Karlovarském symfonickém orchestru, Komorní filharmonii České Budějovice a Plzeňské filharmonii nastoupil do operního orchestru Divadla J.K.Tyla v Plzni. S tímto tělesem odehrál několik stovek představení na domácí scéně i v zahraničí, zejména v Japonsku.
- Jan Kaňka se nevěnuje pouze vážné hudbě, ale i hudbě taneční a Jazzové. V sedmnácti letech začal hrát se svými spolužáky z konzervatoře v kapele Taras Band a L69, později založil svou vlastní autorskou kapelu Joe Blow.
- Jako člen Orchestru Václava Hybše doprovázel například Evu Urbanovou, Karla Zicha, Karla Hálu, Jitku Zelenkovou a Václava Neckáře, se kterým odehrál na turné po České republice čtyřicet koncertů.
- Deset týdnů svého hudebního života strávil Jan Kaňka na moři jako člen orchestru výletní lodi Aida Blue, dva roky hrál s plzeňskou taneční kapelou P-Band.
- V současné době učí na ZUŠ J.Kličky v Klatovech a hraje v muzikálovém orchestru Divadla J.K. Tyla a v Jazzové kapele Memory Jazz Band. Často také hostuje v Plzeňské filharmonii jako člen orchestru i jako sólista.
- Po celou dobu jeho hudební činnosti se také věnuje skládání a aranžování hudby.
Vydaná autorská CD:
M.Y.Music – 2006
Joe Blow – Muzika která tě vytáhne z bryndy
Czech Trombones – skladby Jana Kaňky natočené předními českými trombónisty
Jan Kaňka hostoval na mnoha CD různých skupin, za zmínku stojí např.. Švýcarská jazzová kapela Satzbones, Znouzecnost, Enkláva a Zajíc Company.
Skladby Jana Kaňky vyšly tiskem v USA u Alliance Publications a v Anglii u Warwick Music

Klailova Katerina

Kateřina Klailová - hudební nauka, hra na housle a EKN

- bývalá žákyně ZUŠ Řevnice (hra na klavír - uč. Jana Klimtová) a ZUŠ Charlotty Masarykové, Praha (hra na housle - uč. Lenka Kolářová)
- v letech 1998 – 2007 členkou Dětské lidové muziky Notičky z Řevnic, od roku 2004 Primáška muziky (www.noticky.cz)
- 2005 - 2011 Konzervatoř Plzeň - obor hra na housle (prof. MgA. Roman Fedčuk)
- 2009 - 2012 Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, aprobace Hudba se zaměřením na vzdělávání
- 2007 až současnost - členka orchestru DJKT v Plzni (Muzikál & Opereta)
- 2008 - 2010 účast na Mezinárodních mistrovských kurzech v Praze Roberto Cani (koncertní mistr Filharmonie Los Angeles) Solomia Soroka (Michigane University)
- 2011 - 2013 členkou smíšeného pěveckého sboru Nová Česká Píseň (sbormistr Z. Vimr)
- členka folklorní lidové muziky Šumava z Klatov, aktivně spolupracuje s mnoha hudebními formacemi západočeského regionu a vystupuje na akcích ZUŠ Klatovy
- aktivní spolupráce s pěveckým sborem Šumavan (sbormistr J. Pleticha), členka hudební skupiny Sentiment (sentimentkt.webnode.cz)

Jana Klecatska

Jana Klečatská - hra na klavír

- Absolvovala Základní osmiletou školu s rozšířeným vyučováním cizích jazyků v Plzni, Lidovou školu umění B. Smetany I. a II. cyklus pod vedením uč. Věry Rezkové v Plzni, čtyřleté gymnázium Mikulášské nám. Plzeň a následně Akademii múzických umění v Praze, fakultu hudební, obor klavír u odborného asistenta Miroslava Langera, profesora Josefa Páleníčka a profesora Josefa Hály, kterou ukončila s červeným diplomem a cenou rektora.
- Od roku 1990 do roku 1998 byla odborným asistentem na pedagogické fakultě v Plzni, po přestěhování do Švihova u Klatov a delší mateřské dovolené pracuje od roku 2002 do současné doby jako učitelka klavírní hry na Základní umělecké škole Josefa Kličky v Klatovech.
- Se svými žáky a kolegy se účastní různých koncertů, přehlídek, výchovných a charitativních akcí jako učitel a korepetor.

Jiří Kohout

Jiří Kohout

- bývalý žák ZUŠ Klatovy u pana učitele Josefa Aschenbrennera
- student 4. ročníku kombinovaného studia na Konzervatoři v Plzni ve třídě pana učitele Jaroslava Suchana
- aktivní trumpetista různorodých hudebních seskupeních plzeňského regionu (např.  Symfonický orchestr ZUŠ Klatovy, Bigband Klatovy, Plechtet, Kníry, ZápadoČechův bigband, Y-band, M.Y. Music a jiné)

Patrik Kotlár

Patrik Kotlár

- vystudoval konzervatoř v Plzni v roce 2017 u prof. Jarmily
- vystudoval konzervatoř v Plzni v roce 2017 u prof. JarmilyVlachové ml.
- během studií se několikrát zúčastnil akordeonové soutěže vněmeckém Klingenthalu, kde získal 1. a 3. cenu
- v roce 2016 získal 3. cenu na soutěžní přehlídce konzervatoří vPardubicích
- od roku 2017 začal studovat na Plzeňské konzervatoři obor hudebníkompozice u doc. Jiřího Bezděka.
- v současné době vyučuje na ZUŠ v Klatovech 

Koudelka lukas

Lukáš Koudelka - hra na trubku, zobcová flétna

- bývalý žák ZUŠ Nýrsko u p. uč. Karla Kašpara
- vystudoval Gymnázium v Klatovech a Konzervatoř Jar. Ježka v Praze u prof. Zdeňka Zahálky
- v současné době působí jako lídr většiny profesionálních big bandů v ČR a na Slovensku ( Big Band Felixe Slováčka, BBČRo, Rozhlasový orchestr Gustava Broma, B Side Band, Bohemia Big Band, TOP Band, Marc Reift Orchestra , Prague Brassivo, St. Blaise Big Band aj.)
- je členem souboru operety a muzikálu divadla J. K. Tyla v Plzni, příležitostně působí v Hudebním divadle Karlín
- je vyhledávaným studiovým hráčem ( Pražští symfonikové, Český národní symfonický orchestr…)
- je zakládajícím členem Asociace trumpetistů ČR

Kuban Frantisek

František Kubaň - hra na žesťové nástroje, zbc. flétnu,dechový orchestr

- Je bývalým žákem ZUŠ Klatovy
- V roce 1965-68: Vystudoval Gymnázium v Klatovech
- V roce 1968-70: Absolvoval nástavbu v oboru hudební nástrojař v závodě ,,Amati“ Kraslice 
- V roce 1970-72 : Se vrací do Klatov a vykonává základní vojenskou službu u vojenské hudby
- Od roku 1972-77: Studuje na Konzervatoři v Plzni hru na pozoun a již od roku 1974 působí na pobočce ZUŠ v Plánici
- Od roku 1977-95: Je řádným členem plzeňského Rozhlasového orchestru jako pozounista
- Zároveň od roku 1974– až doposud: Je učitelem ZUŠ Klatovy
- V roce 1977: Přebírá Dechový orchestr mladých – souboru ZUŠ Klatovy a v jeho čele je jako dirigent dosud
- V roce 1992 dostává nabídku učit žesťové nástroje na soukromé hudební škole v Regenu v NSR kde působí dodnes.

Kuzelkova Anna

Anna Kuželková - hudební nauka, hra na lesní roh, zbc.fl.

- první hudební vzdělání získala na ZUŠ Kynšperk nad Ohří,
- absolventka studií Gymnázium Sokolov, Konzervatoř Plzeň (pod vedením Mgr. Jindřicha Koláře, obor lesní roh), bakalářského  a magisterského studia na Pedagogické fakultě  Západočeské univerzity v Plzni (obor Učitelství pro střední školy: Český jazyk – Hudební výchova
- během studia konzervatoře pravidelně navštěvovala mistrovské interpretační kurzy Francouzsko-české hudební akademie v Telči u profesora Andrého Cazaleta a účastnila se masteclass význačných interpretů
- po ukončení studií vyučovala na ZŠ Holýšov hudební výchovu a český jazyk
- na škole působí od roku 2013 jako učitelka hudební nauky, lesního rohu a zobcových fléten
- současně působí také v ZUŠ Horšovský Týn, kde převzala třídu zobcových fléten
- aktivně spolupracuje s  orchestry a komorními tělesy především na Plzeňsku a Klatovsku
- je členkou žesťového kvintetu PLECHTET, který se kromě pravidelných koncertů pro širokou veřejnost snaží žesťové nástroje přiblížit dětem v rámci výchovných koncertů pro žáky ZŠ

Mandysova daniela

Daniela Mandysová - sólový zpěv

- studium učitelství pro ZŠ obor Č-Hv na pedagogické fakultě v Ústí n. Labem, téma diplomové práce Rozbor a interpretace Dvořákových Moravských dvojzpěvů
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětu Č-Hv na Filozofické fakultě UK v Praze
- učitelství Hv – sólový zpěv pro ZŠ a SŠ na UJEP v Ústí n. Labem
- rigorózní zkouška a získání titulu PaedDr. Na Pedagogické fakultě v Ústí n. Labem
- habilitační řízení v oboru Hudební teorie a pedagogika na UJEP v Ústí n. Labem

- 1979-1987 Střední pedagogická škola v Ústí n. Labem, středoškolská profesorka
- 1987-1992 Pedagogická fakulta UJEP v Ústí n. Labem, katedra hudební výchovy, odborná asistentka
- 1992-dosud ZČU v Plzni, fakulta pedagogická katedra hudební kultury, akademický pracovník
- 2006-dosud ZUŠ Josefa Kličky v Klatovech, učitelka

Jako učitelka zpěvu působí na ZUŠ od r. 2006 souběžně s prací docentky na Katedře hudební kultury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Její žáci získali řadu vítězství a předních umístění v národních i mezinárodních soutěžích.
V koncertní činnosti sólové i ve vokálním duu se zaměřila zvláště na interpretaci písní a písňových cyklů, které natáčí v České rozhlasu i na CD. Spolupracuje se sbory a orchestry doma i v zahraničí při interpretaci sólových partů v cyklických vokálně instrumentálních dílech.
Je sbormistryní Dívčího akademického sboru Plzeň, který dosáhl četných úspěchů na sborových soutěžích a festivalech a natočil dvě profilová CD. Působila jako hlasová poradkyně, členka i sólistka řady sborů.
Často je zvána do porot pěveckých i sborových soutěží a věnuje se publikační, recenzní a oponentské činnosti v oboru hudební teorie a pedagogika.

Marcinkova Jana

Jana Marcinková Smolová - hra na klavír, varhany

- studovala na konzervatoři v Plzni obor hra na klavír a hra na varhany
- studovala na konzervatoři v Plzni obor hra na klavír a hra na varhany
- vysokoškolská studia absolvovala v roce 2011 na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve varhanní třídě profesorky Kamily Klugarové
- aktivně se zúčastnila několika mistrovských interpretačních kurzů pod vedením předních evropských varhaníků
- ve školním roce 2006/2007 získala roční stipendijní pobyt na Staatliche Hochschulefür Musik v Trossingenu (SRN)
- své vzdělání rozšířila i dálkovým studiem na Katolické teologické fakultě UK v Praze
- působí jako pedagog a korepetitor na ZUŠ Josefa Kličky v Klatovech
- v září 2011 iniciovala poprvé v historii školy výuku hry na varhany
- pravidelně se účastní vzdělávacích seminářů pro pedagogy varhanní hry, pro studenty organizuje poznávací cesty za cennými nástroji našeho regionu, uplatňuje se rovněž jako hráč sólový, komorní a liturgický, dlouhodobě tvoří hudební duo s pozounistou Janem Kaňkou
- podílí se na kulturním životě města Klatov, jako umělecký manažer podporuje projekt Husitské varhany v Klatovech, na plzeňské radnici zajišťuje varhanní doprovod svatebních obřadů

Jarmila Zelena 40

David Niederle - hra na violoncello

Na violoncello se začal učit již ve čtyřech letech u svého otce. Konzervatoř v Plzni absolvoval v roce 2000 ve třídě prof. O. Kavaleho. Již během studií se několikrát zúčastnil mistrovských kurzů Jiřího Bárty, kde také sólově vystupoval. V roce 2003 byl pozván do Bayreuthu jako koncertní mistr violoncell mezinárodního orchestru mladých muzikantů. K jeho největším úspěchům patří účast v semifinále soutěže Talent roku (2002) a třetí místo na mezinárodní soutěži v Londýně. Jako sólista několikrát vystoupil s Plzeňskou filharmonií a se Západočeským orchestrem v Mariánských Lázních.

Věnuje se hře sólové i komorní (spolupracuje např. s M. Vilímcem koncertním mistrem České filharmonie, M. Kociánovou). Spolupracoval také s naším předním houslistou J. Sukem. Od roku 1998 je členem Plzeňské filharmonie, kde v letech 2002-2007 působil jako zástupce koncertního mistra a od roku 2007 je zde koncertním mistrem violoncell.

Pelikan Richard

Richard Pelikán - hra na klarinet, saxofon, zbc. flétnu


- žák ZUŠ J. Kličky, Klatovy
- absolvent Vojenské hudební školy – VN a Konzervatoř v Plzni
- na ZUŠ v Klatovech vyučuje od roku 1983
- hráč Univerzálního symfonickém orchestru při ZUŠ J. Kličky, Klatovy a dechové kapely Skalanka

Pelisek Frantisek

František Pelíšek - elektrická kytara

- již ve dvou letech napodoboval muzikanty, které viděl v televizi
- ve školce byl sólistou pěveckého sboru Plamínek
- v naší ZUŠ vystudoval zobcovou flétnu a klarinet
- ve 12 letech objevil klavír a během pár týdnů si osvojil základní hmaty které používá dodnes
- ve zhruba stejné době bere do ruky kytaru, bohužel na opačnou stranu
- stabilně, s menšími přestávkami studuje kytarovou hru a techniku u profesorů M. Oldfielda, P.de Lucii, E. Claptona aj.
- o dva roky později zakládá první hudební skupinu, kde hraje na kytaru e elektrické klávesy
- v roce 1995 se dává dohromady se svým bratrem a zakládají úspěšnou skupinu Pelíškové, která hraje úspěšně dodnes
- v průběhu let se seznamuje s ostatními nástroji, např. bicí, basová kytara, kontrabas, na které hostuje s různými tělesy různých významů
- za zmínku stojí asi tříleté působení na postu kontrabasisty ve folklórním souboru Šumava
- koncem 90. let nachází oblibu v oboru zvuková tvorba a vrhá se na samostudium zvuku a jeho vlastností obecně
- dnes je úspěšným provozovatelem nahrávacího studia
- ve volných chvílích se věnuje ozvučování koncertů

Peskova Lenka

Lenka Pešková, hra na klavír

- vystudovala Konzervatoř v Plzni, obor hra na klavír u prof. A. Černé
- dále pokračovala ve studiu na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni, obor Hudba se zaměřením na vzdělávání
- pedagogické činnosti se věnovala již při studiích (ZUŠ Plzeň Chválenická, ZUŠ Chrást, ZUŠ Horšovský Týn)
- na ZUŠ J.Kličky v Klatovech působí od r.2010 jako učitelka hry na klavír
- opakovaně vystoupila jako sólistka s orchestrem, a to se Symfonickým orchestrem plzeňské konzervatoře a se Západočeským orchestrem Mariánské Lázně
- v současné době se intenzivně zabývá také komorní hrou a korepeticemi
- od r.2010 je členkou pěveckého sboru Česká píseň

Jana Pláničková

Jana Pláničková – hra na akordeon, keyboard


- bývalá žákyně ZUŠ Jos. Kličky v Klatovech
- v roce 2004 absolvovala na Konzervatoři v Plzni u pí prof. Jarmily Vlachové st.
- dále se věnovala studiu arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
- na škole působí jako učitelka hry na akordeon a elektronických klávesových nástrojů (EKN)
- se svými žáky se zúčastňuje různých soutěží pro akordeon i EKN
- v r. 2010 spoluzakládá a stává se stálou členkou komorního tělesa Jill Trio
- dále působí v ochotnickém spolku „Zmrzlík“ jako hráčka na akordeon
- od r. 2013 se věnuje Studiu pro koordinátory ŠVP eLearning XII, akreditovaném podle standardů MŠMT

Pleticha Jaroslav

Jaroslav Pleticha - sborový zpěv, hudební nauka

rTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- absolvent ZUŠ J. Kličky, obor klavír
- vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor sbormistrovství-hudební výchova
- na škole vyučuje od roku 2008 (hudební nauka, pěvecké sbory, klavír)
- ve spolupráci s učiteli a žáky školy se podílel na realizaci muzikálů Ať žijí duchové, Mamma Mia, Pomáda, Hříšný tanec, Matilda, Noc na Karlštejně a mnoha dalších akcí
- od roku 2017 působí jako ředitel ZUŠ J. Kličky, Klatovy

Robsteckova Pavla

Pavla Röbstecková - hra na klavír


- vystudovala kozervatoř v Plzni ve třídě prof. A.Černé
- dva roky navštěvovala konzultace u profesora I.Moravce
- na škole působí od roku 1984
- za svůj hlavní zájem považuje svoji pedagogickou práci
- se svými žáky se úspěšně účastní mnoha soutěží, např. Soutěže konzervatoře v Plzni, Karlovarské růžičky nebo Celostátní soutěže ZUŠ
- ke studiu na konzervatoři připravila již deset žáků
- hojně se účastní seminářů, které se týkají pedagogické činnosti. Svoji práci konzultuje s významnými klavírními pedagogy, např. s prof. M.Kotrčovou, V.Rezkovou a M.Averkievem.
- sleduje úroveň klavírní hry v celosvětovém měřítku jako posluchačka mezinárodních soutěží v Bolzanu, Výmaru a Etlingenu.
- Uplatňuje se též jako korepetitorka ( dvakrát získala cenu za mimořádný klavírní doprovod)

Roman Kryšpín Röschel - hra na zbc. flétnu, klarinet, saxofon

- bývalý žák LŠU J. Kličky v Klatovech, dlouholetý člen Dechového orchestru mladých a Symfonického orchestru při LŠU
- vystudoval Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni ve flétnové třídě Vojtěcha Lindaura, pokračoval soukromě ve studiu u Jiřího Stivína
- je externím hráčem orchestru Komorního divadla DJKT v Plzni a členem orchestru AIDA cruissis, příležitostně vystupuje s různými formacemi, orchestry a big bandy v Čechách a Německu
- v současné době preferuji T-bone

Krhounova Julie

Šárka Řehořková

- bývalá žákyně ZUŠ v Klatovech (absolvovala v roce 1994)
- studium Konzervatoře v Plzni obor příčná flétna (prof. Marie Kroupová, absolutorium v roce 2000) a obor zobcová flétna  (prof. Julie Braná, ukončení v roce 2011), od r. 2018 studium na Konzervatoři v Českých Budějovicích obor barokní příčná flétna u prof.Lucie Duškové
- pravidelná účast na První víkendové škole hry na zobcovou flétnu Jana Kvapila a  kurzů vynikajících lektorů (Alan Davis, Jostein Gundersen, Julie Braná apod.)
- pravidelná aktivní přítomnost na Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích (zobcová a barokní příčná flétna)
- pedagogická praxe: 1998-2000 ZUŠ Stod, 1999-2000 ZUŠ Nýrsko, 2016-2017 ZUŠ Příbram, 2017-2018 ZUŠ Plasy, od r. 2000 do současnosti ZUŠ Chválenická Plzeň, od r. 2019 ZUŠ Klatovy

Krhounova Julie

Viktorie Schneedorflerová

-  hudební vzdělání: ZUŠ Nýrsko – hra na klavír (p. uč. Alena Vacková), zpěv (p. uč. Drahomíra Lhotská)
- absolventka ze třídy p. uč. Bartošové (zpěv) ZUŠ Klatovy
- sborový zpěv ve sborech Fialky a Šumavan
- hra na klavír v orchestru ZUŠ Klatovy Orchestrion
- 2015 - 2019: studium Obchodní akademie Klatovy
- nyní studium na ZČU FPE obor Hudba se zaměřením na vzdělávání

Jarmila Zelena 41

Vojtěch Šatra - hra na kontrabas

- bývalý žák  LŠU J. Kličky v Klatovech ( p. uč. František Kubaň)
- studoval obor Kontrabas na Plzeňské konzervatoři (prof. Václav Lísa) a poté u Miroslava Honzáka na konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze                        
- člen Plzeňské filharmonie  a orchestru muzikálu a operety Divadla J. K. Tyla Plzeň
- od roku 2002 působil jako pedagog na ZUŠ T. Brzkové v Plzni
- na ZUŠ J.Kličky v Klatovech od roku 2014 vyučuje hře na basovou kytaru (kontrabas)
- jako hráč působil a  působí v mnoha orchestrech a hudebních uskupení napříč žánry např. Plzeňský big band, Expressions (jazz kvintet), Oki band, Psí dečky, Kolegium pro duchovní hudbu, Pomeranč, Memory Jazz Band

Jan Šimůnek

Jan Šimůnek

- 2010-2016 studium klasického zpěvu na plzeňské konzervatoři u Ludmily Kotnauerové
- účast a úspěchy v soutěžích: 2. místo na celostátní Písňové soutěži Bohuslava Martinů v Praze, 1. místo v krajském kole soutěže Puškinův památník a reprezentace plzeňského kraje na celostátní přehlídce v Praze, Cena poroty za sólový výkon (zpěv) na Mezinárodním festivalu dechových hudeb Vejvodova Zbraslav
- četná vystoupení v ČR i v zahraničí (Německo, Rakousko, Slovinsko…)
- od května 2012 člen a sólista smíšeného pěveckého sboru Nová Česká píseň
- od ledna 2013 sólista Big Bandu Konzervatoře Plzeň
- 2014-2016 externí člen sboru opery DJKT v Plzni
- od září 2015 učitel v ZUŠ Klatovy
- od jara 2017 zpěvák klatovské kapely Sentiment
- účinkování, spolupráce a CD nahrávky s různými dechovými kapelami (Úhlavanka, 12° Plzeň – dechovka plzeňské konzervatoře, Plzeňská dvanáctka Jaroslava Tachovského, Jižani, Křídlovanka, Doubravanka…)
- účinkování na společných koncertech s významnými osobnostmi (Aneta Langerová, Štefan Margita, Jiří Suchý, Josef Zíma…)
- četné nahrávky v Českém rozhlase Plzeň, Praha  a České Budějovice

Stastna Jitka

Jitka Šťastná - hra na housle, hudební nauka

- bývalá žákyně LŠU Přeštice p.uč.Karla Hofmana
- absolventka Konzervatoře v Plzni u pana Karla Vronského
- od r.1981 vyučuje houslovou hru,v Klatovech od r.1984
- se svými žáky vystupuje hlavně na akcích školy a ZŠ Švihov,kde je pobočka ZUŠ J.Kličky Klatovy
- houslový soubor spolupracuje se smyčc.orchestrem v Chamu
- hraje v Univerzálním orchestru při ZUŠ KT
- v minulosti tvořila kvarteto s kolegy: M.Fialovou,J.Zelenou a R.Pelikánem

Stastna Jitka mladsi

Jitka Šťastná - pěvecká hlasová výchova

- navštěvovala ZUŠ J. J. Ryby v Přešticích, obor sólový zpěv
- vystudovala konzervatoř v Plzni, obor Klasický zpěv u prof. Ludmily Kotnauerové
- na škole působí od roku 2010 jako učitelka sólového zpěvu
- se svými žáky se zúčastnla pěvecké soutěže ZUŠ
- v současné době vystupuje na různých koncertech s klavíristkou Terezou Živnou
- dále je členkou a sólistkou ženského pěveckého sboru Carmina v Přešticích

Špád Štěpán

Štěpán Špád

- hudební autodidakt, vztah k hudbě navázal ve 12 letech díky foukací harmonice z vejce Kinder

- bouřlivému nasávání (hudby) v teorii i praxi brzo začíná vévodit kytara, neboť je blbuvzdorná a nepotřebuje výměnu plátků

- majitel nedobrovolné sbírky hudebních nástrojů, jejichž počet kolísá mezi jednou a - dvěma desítkami

- působil v řadě vážných i méně vážných uskupení (od pěveckých sborů a orchestrů přes folklór až po kapely různého zaměření), v některých též spoluvytvářel repertoár

- hráč na kontrabas v orchestru ZUŠ a sborista v Kolegiu pro duchovní hudbu a Šumavanu

- ve volném čase vyučuje angličtinu, češtinu a italštinu na gymnáziu nebo píše libreta (např. pro plzeňského skladatele Pavla Samiece)

- oblíbená období dějin hudby: středověk, renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna a postmoderna, nová hudba a minimalismus

- neoblíbený tvůrce: Michal David

Planickova Nada

Naďa Švecová - hra na akordeon, keyboard

- bývalá žákyně ZUŠ J.Kličky v Klatovech
- vystudovala Konzervatoř v Plzni, obor akordeon u p. prof. Jarmily Vlachové
- na škole působí od roku 2000 jako učitelka hry na akordeon
- od  r. 2009 vyučuje současně i hru na elektrické klávesové nástroje (EKN)
- se svými žáky se zúčastňuje různých soutěží např. ,,Plzeňský akordeon,, nebo ,,Jirkovské klávesy,,
- v současné době vystupuje na různých koncertech  jako sólová hráčka na akordeon spolu s Jill Triem
- dále působí v ochotnickém spolku ,,Zmrzlík,, v Těchonicích, také jako hráčka na akordeon
- v minulosti tvořila duo se sestrou Janou Pláničkovou (akordeon), duo s Tomášem Pohankou (violoncello) a hostovala na různých koncertech a akcích (sólo akordeon) s žesťovým kvintetem, Classic Brass Quintett

Tomaskova Anna

Anna Tomášková - hra na housle

- vystudovala Konzervatoř v Plzni ve třídě prof. Karla Vronského
- po absolutoriu působila dvě sezony v operetním orchestru Divadla J. K. Tyla v Plzni
- na ZUŠ J. Kličky, Klatovy učí hru na housle od r. 1981
- její žáci se s úspěchem zúčastňují okresních i krajských kol soutěží ZUŠ v sólové hře a výměnných koncertů s partnerskou školou v německém Chamu
- ze svých žáků a žáků jiných tříd sestavuje komorní soubory, dva soubory obsadily tento rok první místo v okresním kole soutěže
- připravuje své žáky k účinkování v českoněmeckém orchestru, který pravidelně vystupuje u nás i v Německu. Podnikl již jeden zájezd do Slovinska a má před sebou perspektivu dalších koncertů v zahraničí
- žáci, které dovedla k absolutoriu, se uplatňují v různých hudebních uskupeních, které jsou v našem regionu
- pravidelně se zúčastňuje všech seminářů, které jsou pořádány pro učitele houslí v našem regionu, podle možností Smyčcových sobot pořádaných Brněnskou konzervatoří a o prázdninách 2012 se se svojí žákyní účastnila týdenních smyčcových kurzů v Turnově

Jarmila Zelena 42

Marie Tumpachová Wellnerová - hra na housle a violu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- 1988 - 2000 studium na ZUŠ Kdyně, obor housle/viola (p. uč. Marie Mikešová)
- 1997 - 2001 studium na VOŠ, OA a SZŠ Domažlice (obor Obchodní akademie)
- 2003 - 2009 studium na Konzervatoři Plzeň, hlavní obor viola (prof. Zbyněk Padˇourek)
- 2007 - 2010 studium na Západočeské univerzitě v Plzni - Pedagogická fakulta, obor Hudba se zaměřením na vzdělávání
- 2004 - 2016 učitelka v ZUŠ Domažlice - obor housle, viola, keyboard, hudební nauka, sborový zpěv
- od roku 2007 učitelka v ZUŠ Kdyně - obor housle, viola, keyboard
- 1993 - 2006 členka Česko-německého komorního orchestru (dirigent Václav Cibulka a Robert Schander)
- 2004-2007 členka Domažlického komorního sdružení (um. vedoucí Václav Cibulka)
- 1993 - 2010 členka orchestru Musica Tusta působící při pěveckém sboru Čerchovan (dirigent Marek Vorlíček)
- zakladatelka a vedoucí instrumentálního souboru Orchestrion v Měčíně

Vanik Radek

Radek Vaník - hra na bicí nástroje

- Gymnázium Blovice
- Konzervatoř Plzeň, obor bicí nástroje u prof.J.Doubka a I.Audese
- Hud.věda na FF UK (nedokončeno)
- Dřívější pedagogická činnost: zuš blovice, 4.zuš Plzeň, Musikwerkstatt Regen
- Od roku 1999 stabilně působí v zuš Nepomuk a od roku 2006 v zuš Klatovy
- Jako hráč působí a působil v mnoha tělesech napříč žánry

Alena Zahrádková

Alena Zahrádková - hudební nauka, klavír

- od útlého mládí se věnovala zpěvu, bývalá členka pěveckých sborů v Sušici (SDS), Plzni (ĎAS), Domažlicích (Canzonetta), Klatovech (Kolegium pro duchovní hudbu)
- absolventka ZUŠ Fr. Stupky v Sušici - obor klavír (J. Pruner), sborový zpěv v SDS (J.Baierl)
- vystudovala ZČU v Plzni, FPE obor hudební výchova (klavír, zpěv) a francouzský jazyk
- tvorbou diplomové práce spolupracovala na vytvoření Almanachu k příležitosti 70. výročí založení ZUŠ Fr. Stupky v Sušici
- zájmy: cestování, fotografování a kreslení

Jarmila Zelena

Jarmila Zelená - hra na příčnou a zobcovou flétnu

- bývalá žákyně ZUŠ J. Kličky v Klatovech (flétna, akordeon)
- vystudovala Konzervatoř v Plzni, obor příčná flétna u prof. Marie Kroupové
- v ZUŠ Klatovy působí od roku 1985 jako učitelka hry na flétny a akordeon
- v roce 2002 byla zvolena předsedkyní dechového oddělení, které vede doposud
- se svými žáky se zúčastňuje soutěží ZUŠ a výjimečně i Konzervatoře Plzeň, kde její žáci získávají přední umístění
- pravidelně usedá do soutěžních komisí ZUŠ okresu Klatovy i Plzeňského kraje
- v minulosti byla zakládající a dlouholetou hráčkou vokálního renesančního souboru Rudolfínky, který po 10 let koncertoval v České republice i v zahraničí
- od roku 1988 působí jako stálá členka i sólistka Symfonického orchestru při ZUŠ J. Kličky v Klatovech
- vystupuje pravidelně na koncertech jako sólová hráčka na flétnu a pikolu nebo v komorních souborech

Motto pedagogické činnosti: „Snaha o to, aby děti hudbu vnímaly, dovedly jí tvořit a pracovat s ní, aby je hudba naplňovala a především byla součástí jejich života.“

Krhounova Julie

Julie Životová - hra na klavír

- bývalá žákyně ZUŠ J.Kličky,Klatovy (žákyně p. uč. P.Robsteckové)
- vystudovala Konzervatoř v Plzni,obor klavír u prof. Věry Rezkové
- již za studií na Konzervatoři začala vyučovat hru na klavír na ZUŠ v Klatovech
- od roku 1997 do roku 2002 působila jako pedagog a korepetitor na ZUŠ v Českých Budějovicích,
Trhových Svinech a Konzervatoři v Českých Budějovicích
- na ZUŠ v Klatovech opět vyučuje od roku 2003 hru na klavír

Základní umělecká škola Josefa Kličky

Plánická 208/I.
Klatovy
339 01

spolecne logo dolnimodul svetle
logo stonozkaFILMpro logo bile new

JSN Pixel is designed by JoomlaShine.com