Obrazek hudebni obor
Obrazek vytvarny obor
Obrazek dramaticky obor
Obrazek tanecni obor

Jan Aschenbrenner - hra na klavír

- od útlého věku byl žákem ZUŠ J. Kličky Klatovy, obor hra na klavír (u pí. uč.Röbsteckové) a trubku (p. uč. Josef Aschenbrenner). Od roku 1998 pokračoval vestudiu klavírní hry na konzervatoři v Plzni u pí. prof. Věry Rezkové, kde roku 2004 absolvoval
- od roku 2002 působí na ZUŠ J. Kličky v Klatovech jako učitel klavíru a korepetitor. Jako korepetitor též spolupracuje s hudebními uskupeními z Klatov i širokého okolí
- působí též jako sólový hráč na klavír (samostatné koncerty, duo s klatovskou rodačkou Danou Husákovou nebo za doprovodu místních hudebních těles)
- často spolupracuje na projektech ZUŠ jako hráč na klávesové nástroje
- z hudebních činností mimo ZUŠ i oblast vážné hudby jmenujme skupinu MRKLM, kde je kromě hry na klávesové nástroje činný i autorsky, nebo již několikaleté působení s Janem Císařem a Anthony van den Broekem ve skupinách Císař Band aCrimson Town Players

Josef Babka - hra na žesťové nástroje, zbc. flétnu

- Vyučuje hře na zobcové flétny a žesťové dechové nástroje (tuba , baskřídlovka , trubka )
- žák p. uč. Františka Kubaně v ZUŠ J. Kličky v Klatovech
- své další hudební vzdělání získal na plzeňské konzervatoři u prof. Vlastimila Eichlera
- na škole působí od roku 1998 jako učitel hry na zobcové flétny a žesťové nástroje
- od roku 2002 dirigentem dechového orchestru mladých při ZŠ Švihov
- od téhož roku vedoucím hudebního kroužku při ZŠ Švihov
- v současné době hudebně vystupuje v několika orchestrech, kapelách a souborech (DO Švihov , DOM Klatovy, Klatovští Dragouni, Classic Brass Quintett, Žestový kvintet, Tubové kvarteto,Universalní orchestr, kapely Fajnovka, Mettronom, Horalka, aj.)
- od roku 2007 členem divadelního ochotnického spolku ,,Zmrzlík“ v Těchonicích

Eva Bartošová Mgr. - sólový zpěv

- bývalá žákyně ZUŠ J. Kličky, Klatovy
- vystudovala Konzervatoř v Plzni obor Sólový zpěv u prof. Hany Spinethové-Sýkorové, ZČU v Plzni - Pedagogická fakulta obor Sólový zpěv - Hudební výchova u prof. Daniely Mandysové
- na škole působí od roku 2009 jako učitelka sólového zpěvu
- v současné době vystupuje na různých koncertech jako sólová zpěvačka ve spolupráci se symfonickými nebo komorními orchestry a působí na různých festivalech (ZUŠka fest, Evropský festival duchovní hudby, Barokní jezuitské Klatovy aj.)

Karel Bečvář - hudební improvizace, hra na saxofon

- absolvent ZUŠ v Domažlicích obor klarinet a dudy (p.uč. Vlastimil Konrády)
- absolvent Gymnázia J.Š.Baara v Domažlicích, Konzervatoře v Plzni obor klarinet (prof. Václav Hruška)
- absolvent Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, obor Český jazyk – Hudební výchova
- studium na Konzervatoři Jaroslava Ježka obor saxofon (prof. Jaroslav Plaček) přerušeno z důvodu dalšího několikaletého angažmá v orchestrech  na zaoceánských lodích (1999-2008)
- člen orchestru muzikálu a operety  Divadla J.K.Tyla
- aktivní hráč v různých jazzových formacích
- zakladatel a kapelník West Bohemian All Stars
- spoluzakladatel občanského sdruženi Jazz&Beyond
- od r. 2009 člen pedagogického sboru ZUŠ v Klatovech, kde působí jako učitel hry na saxofon, kapelník Jazz Nonetu (již druhé generace) a lektor hudební improvizace. Participuje na produkování úspěšných muzikálových projektů v rámci školy (Ať žijí duchové, Červená Karkulka ad.)

Petra Belfínová - hra na příčnou flétnu, zbc. flétnu

- bývalá žákyně ZUŠ J. Kličky, Klatovy, pobočka Švihov
- vystudovala Konzervatoř v Plzni, obor příčná flétna u prof. Marie Kroupové
- na škole působí od roku 2008 jako učitelka hry na zobcovou a příčnou flétnu
- zároveň vyučuje hru na zobc. a příč. flétnu v ZUŠ Kdyně
- v současné době působí v ,, Univerzálním orchestru ZUŠ J. Kličky", Klatovy
- v minulosti se věnovala hudebně pedagogické činnosti v ZUŠ Dobřany

Josef Beran - hra na housle, kytaru

- vystudoval Konzervatoř v Plzni, obor housle u prof. Otto Lébra
- koncertoval 2 roky v Praze v Armádním uměleckém souboru V. N.
- v ZUŠ J. Kličky, v Klatovech vyučuje od roku 1984
- se žáky se zúčastňuje soutěží ZUŠ ve hře na housle, kytaru, komorní a souborové hře na různých úrovních
- nejschopnější z žáků dovedl ke studiím na Konzervatoři v Plzni
- po celé pedagogické působení aktivně hraje v Univerzálním symfonickém orchestru při ZUŠ J. Kličky, Klatovy
- vystupuje též se členy Plzeňské filharmonie v zahraničí
- v minulosti působil jak v klasických tělesech, tak v moderních kapelách

Petra Bětáková

Petra Bětáková

- studuje na konzervatoři v Plzni, obor zobcová flétna ve třídě Julie Brané
- vyučuje hru na zobcovou flétnu a vede flétnové soubory mladších a starších dětí

Legezova Oksana

Ksenija Boháčová Legezová - hra na klavír


- pochází z Ruska Archandělské oblasti, kde dostala své hudební základy
- střední odborné vzdělání absolvovala ve městě Artjomovsk Doněcká oblast
- v České republice své vzdělání rozšířila akreditovaným vzdělávacím programem KCVJŠ Plzeň studiem pedagogiky. V současné době po úspěšném ukončení bakalářského studia na PeF ZČU pokračuje v magisterském studiu programu obor Hudba a Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání.
- při své pedagogické činnosti se zaměřuje na rozvíjení osobností dětí, respektování jejich individuality a možnosti zaujmout své žáky. Klavírní vyučování by mělo být podle jejího názoru pro dítě zajímavé a radostné. Chápání hudby a každý poznatek by měl byt získán na základě znějící hudby nebo její představy. Považuje učitelství za povolání, poskytující příležitost tlumočit lidem poselství hudby a učit je naslouchat a rozumět vzkazům tónu.

Aleš Buriánek - hra na klavír

- absolvent varhanního oddělení Pražské konzervatoře
- jako učitel nastoupil do ZUŠ J. Kličky, Klatovy již během studia
- koncem 80. let působil jako hráč na klávesové nástroje pod agenturou Pragokoncert s profesionálními orchestry
- v 90. letech se vrátil do Klatov, kde byl řadu let kapelníkem orchestru UFO
- v roce 2000 byl spoluzakladatelem Západo-Čechova Big bandu, kterému produkoval dvě CD
- v roce 2011 se podílí na založení varhanního oddělení ZUŠ J. Kličky, Klatovy

Martin Cába

Barbora Čížková

Romana Feiferlíková - sólový zpěv


- vystudovala Gymnázium v Tachově, Konzervatoř v Plzni, obor zpěv (prof. L.Kotnauerová), Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor učitelství HV a Čj, Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství HV asólového zpěvu (doc. J. Vavruška) a Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, Ph.D. voboru hudební teorie a pedagogika
- působí jako odborná asistentka (od r. 1995), zástupce vedoucího katedry (od. r.2010) a vedoucí katedry hudební kultury (od r. 2017) Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Na ZUŠ v Klatovech vyučuje sólovému zpěvu.
- vystupuje jako komorní pěvkyně
– obor alt, specializuje se zejména na soudobouhudbu. Zároveň je sbormistryní Dívčího akademického sboru Plzeň
- natočila několik CD sólových i sborových (jako sbormistryně i členka sboru), např.profilové sólové CD Česká noc, Avik 1997 (AV 011597-2331). Vokální tvorbasoudobých plzeňských skladatelů (J. Bezděk, Z. Lukáš, J. Slimáček, K. Pexidr, J.Jirkovský, J. Bažant); CD Dívčího akademického sboru Písně z Plzeňska. Lidovépísně z Plzeňska v úpravách Oldřicha Blechy. Český rozhlas Plzeň, 2008; CD Dívčí akademický sbor. Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 2007; Zdeněk Lukáš Te Deum, Clarton 2003 (CQ 0053-2 231). Smíšený pěvecký sbor Nová Česká píseň; Potěšení. České lidové písně ve sborových úpravách Z. Lukášea J. Krčka, Edit 2001 (41 0178-2 731). Smíšený pěvecký sbor Nová Česká píseň
- je autorkou monografie o plzeňském skladateli O. Blechovi (2008), spoluautorkou monografie Lidová píseň Plzeňska v úpravě O. Blechy (2015) a autorkou kapitoly ohudbě v Plzni v letech 1918-1989 do 3. díly Kroniky města Plzně

Josef Gabriel - hra na lesní roh, zbc. flétnu

- bývalý žák LŠU J. Kličky
- maturoval na SVVŠ v Klatovech
- absolvent Konzervatoře Plzeň, obor lesní roh ve třídě prof. Jiřího Žurka
- v letech 1978 – 1992 člen operního orchestru Divadla F. X. Šaldy v Liberci
- v letech 1992 - 2017 působil ve funkci ředitele ZUŠ J. Kličky, Klatovy
- je aktivním hráčem na lesní roh

Dana Gabrielová - hra na příčnou flétnu, zbc. flétnu

- žákyně LŠU J. Kličky, Klatovy (hra na flétnu, hra na klavír)
- maturovala na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech
- absolutorium Konzervatoře Plzeň, obor flétna ve třídě prof. M. Kroupové
- 1978 – 1992 členka operního orchestru Divadla F. X. Šaldy v Liberci (hráčka 1. flétny), současně učitelka ZUŠ v Liberci
- od roku 1993 učitelka ZUŠ J. Kličky, Klatovy, v letech 1999 – 2004 také působila jako učitelka Landkreismusikschule Cham.

Anna Helmová - hudební nauka


- bývalá žákyně Hudební školy v Hodoníně a LŠU v Rokycanech
-  vystudovala Gymnázium v Rokycanech
- Pedagogickou fakultu v Plzni, obor český jazyk – hudební výchova završila v r. 1972 oceněnou diplomovou prací Negativní faktory ovlivňující hudebnost mládeže a boj proti nim
- V letech 1972 – 1975 vyučovala na ZŠ v Bezdružicích a vedla zde úspěšný dětský pěvecký sbor
- od roku 1978 vyučuje na ZUŠ Jos. Kličky, Klatovy (krátce LDO, zpěv, zobcová flétna, klavír) převážně hudební nauku
- po celou dobu působení na ZUŠ J. Kličky, Klatovy uvádí průvodním slovem koncerty žáků i učitelů, je autorku řady článků o hudbě v Klatovech a ve škole
- od roku 1984 zpracovávání výstřižkovou i písemnou kroniku školy
- připravuje žáky na střední, event. vysoké školy z hudební teorie
- je členkou výboru Přátel hudby při SDS v Klatovech

Václav Horejš - hra na klarinet, saxofon, zbc. flétnu

- bývalý žák ZUŠ J.Kličky, Klatovy
- absolvent HAMU Praha, obor klarinet , studium u profesoru M.Etlika, J.Hlaváče, V.Mareše
- na skole působí od roku 2008 jako učitel hry na klarinet, saxofon a zobcovou fletnu

Hostalkova Miroslava

Miroslava Hošťálková - hra na akordeon, keyboard, zbc. flétnu

- Gymnázium v Blovicích
- Konzervatoř v Plzni, obor akordeon u prof. Jarmily Vlachové
- Pedagogickou fakultu v Plzni, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ
- Muzikoterapii na Pedagogické fakultě v Plzni
- na škole působí od roku 1990 jako učitelka hry na akordeon
- dále působí na pobočce klatovské ZUŠ v Plánici, kde vyučuje kromě akordeonu hru na zobcovou flétnu, elektronické klávesové nástroje (EKN) a klavír
- se svými žáky se zúčastňuje různých soutěží, např. Plzeňský akordeon, soutěž MŠMT ve hře na akordeon
- na pobočce v Plánici organizuje vánoční a velikonoční koncerty, závěrečné koncerty na ukončení školního roku, její žáci pravidelně vystupují na vánoční besídce pro mateřskou školu, vítání občánků, akcích pro místní spolky i akcích pořádaných městem Plánice
-  v současné době je členkou hudební skupiny Relax, sbormistryní pěveckého sboru Základní školy v Plánici
- dále se průběžně vzdělává v oboru muzikoterapie, navštěvuje muzikoterapeutické kurzy v Praze akreditované Asociací muzikoterapeutů
-v minulosti působila jako korepetitorka pěveckého sboru Klatováček při ZŠ Tolstého v Klatovech, korepetitorka pěveckého sboru Koťata MŠ U Pošty v Klatovech, členka vokálně instrumentálního souboru Rudolfínky 

Janda Jaroslav

Jaroslav Janda - hra na trubku, zobcovou flétnu


- bývalý žák ZUŠ J. Kličky, Klatovy
- vystudoval Konzervatoř v Plzni u prof. J. Pačese
- na ZUŠ J. Kličky, Klatovy působí od roku 1998
- v minulosti působil na zaoceanských výletních lodích jako trumpetista v orchestru
- účinkoval v různých hudebních seskupeních jako např. Drsoň, Štěpánka, Úhlavanka, UFO 96, Sextet Hohenwart, Plzeňský big band, Západočechův big band, Symfonický orchestr Klatovy, Pražská komorní filharmonie, Plzeňská filharmonie
- v roce 1999 získal 2. místo Camer music J. F. Händel v Halle
- v současné době vystupuje jako orchestrální hráč
- dále působí ve folklórním sdružení Šumava jako sólo tanečník a hráč na vozembouch

Nikola Kalinova

Nikola Kalinová - hra na klavír

- bývalá žákyně ZUŠ J. Kličky Klatovy, hra na klavír u p. uč. Aleše Buriánka
- vystudovala Konzervatoř v Plzni, obor klavír u prof. Petra Nováka, dál pokračovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru Hudební věda
- na škole působí od roku 2007 jako učitelka hry na klavír

Kanka Jan

Jan Kaňka - hra na žesťové nástroje, zbc. flétnu,hudební nauka

- Své dětství prožil v Horním Slavkově, kde začal v šesti letech chodit do základní umělecké školy. Jeho prvními učiteli byli Petr Icík a Jan Čížek. V hudebním vzdělání pokračoval na plzeňské konzervatoři u prof. Vlastimila Eichlera a na pražské HAMU pod vedením Doc. Jiří Sušického. Po hostování v Západočeském symfonickém orchestru, Karlovarském symfonickém orchestru, Komorní filharmonii České Budějovice a Plzeňské filharmonii nastoupil do operního orchestru Divadla J.K.Tyla v Plzni. S tímto tělesem odehrál několik stovek představení na domácí scéně i v zahraničí, zejména v Japonsku.
- Jan Kaňka se nevěnuje pouze vážné hudbě, ale i hudbě taneční a Jazzové. V sedmnácti letech začal hrát se svými spolužáky z konzervatoře v kapele Taras Band a L69, později založil svou vlastní autorskou kapelu Joe Blow.
- Jako člen Orchestru Václava Hybše doprovázel například Evu Urbanovou, Karla Zicha, Karla Hálu, Jitku Zelenkovou a Václava Neckáře, se kterým odehrál na turné po České republice čtyřicet koncertů.
- Deset týdnů svého hudebního života strávil Jan Kaňka na moři jako člen orchestru výletní lodi Aida Blue, dva roky hrál s plzeňskou taneční kapelou P-Band.
- V současné době učí na ZUŠ J.Kličky v Klatovech a hraje v muzikálovém orchestru Divadla J.K. Tyla a v Jazzové kapele Memory Jazz Band. Často také hostuje v Plzeňské filharmonii jako člen orchestru i jako sólista.
- Po celou dobu jeho hudební činnosti se také věnuje skládání a aranžování hudby.
Vydaná autorská CD:
M.Y.Music – 2006
Joe Blow – Muzika která tě vytáhne z bryndy
Czech Trombones – skladby Jana Kaňky natočené předními českými trombónisty
Jan Kaňka hostoval na mnoha CD různých skupin, za zmínku stojí např.. Švýcarská jazzová kapela Satzbones, Znouzecnost, Enkláva a Zajíc Company.
Skladby Jana Kaňky vyšly tiskem v USA u Alliance Publications a v Anglii u Warwick Music

Klailova Katerina

Kateřina Klailová - hudební nauka, hra na housle a keyboard

- bývalá žákyně ZUŠ Řevnice (hra na klavír) a ZUŠ Charlotty Masarykové, Praha (hra na housle)
- vystudovala Konzervatoř v Plzni, obor hra na housle u prof. MgA. Romana Fedčuka a
Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, aprob. Hudba se zaměřením na vzdělávání
- na škole působí od roku 2012 jako učitelka hudební nauky a hry na housle
- v letech 1998 – 2007 byla členem Dětské lidové muziky Notičky z Řevnic (www.noticky.cz),
od roku 2004 Primáška muziky
- od roku 2007 až do současnosti působí jako členka orchestru DJKT v Plzni - Komorní divadlo
(Muzikál & Opereta)
- v letech 2008 – 2010 se účastnila Mezinárodních mistrovských kurzů v Praze – Zbraslav u:
• Roberto Cani (koncertní mistr Filharmonie Los Angeles)
• Solomia Soroka (Michigane University)
- v současnosti učí na ZUŠ Václava Vačkáře Zbiroh, kde vyučuje hru na housle a hudební nauku a v ZUŠ Přeštice, kde vyučuje také hru na housle a hudební nauku
- od října r. 2011 je členka smíšeného pěveckého sboru Nová Česká Píseň
- aktivně spolupracuje s mnoha hudebními formacemi západočeského regionu

Jana Klecatska

Jana Klečatská - hra na klavír

- Absolvovala Základní osmiletou školu s rozšířeným vyučováním cizích jazyků v Plzni, Lidovou školu umění B. Smetany I. a II. cyklus pod vedením uč. Věry Rezkové v Plzni, čtyřleté gymnázium Mikulášské nám. Plzeň a následně Akademii múzických umění v Praze, fakultu hudební, obor klavír u odborného asistenta Miroslava Langera, profesora Josefa Páleníčka a profesora Josefa Hály, kterou ukončila s červeným diplomem a cenou rektora.
- Od roku 1990 do roku 1998 byla odborným asistentem na pedagogické fakultě v Plzni, po přestěhování do Švihova u Klatov a delší mateřské dovolené pracuje od roku 2002 do současné doby jako učitelka klavírní hry na Základní umělecké škole Josefa Kličky v Klatovech.
- Se svými žáky a kolegy se účastní různých koncertů, přehlídek, výchovných a charitativních akcí jako učitel a korepetor.

Jiří Kohout

Patrik Kotlár

Patrik Kotlár

- vystudoval konzervatoř v Plzni v roce 2017 u prof. Jarmily
- vystudoval konzervatoř v Plzni v roce 2017 u prof. JarmilyVlachové ml.
- během studií se několikrát zúčastnil akordeonové soutěže vněmeckém Klingenthalu, kde získal 1. a 3. cenu
- v roce 2016 získal 3. cenu na soutěžní přehlídce konzervatoří vPardubicích
- od roku 2017 začal studovat na Plzeňské konzervatoři obor hudebníkompozice u doc. Jiřího Bezděka.
- v současné době vyučuje na ZUŠ v Klatovech 

Koudelka lukas

Lukáš Koudelka - hra na trubku, zobcová flétna

- bývalý žák ZUŠ Nýrsko u p. uč. Karla Kašpara
- vystudoval Gymnázium v Klatovech a Konzervatoř Jar. Ježka v Praze u prof. Zdeňka Zahálky
- v současné době působí jako lídr většiny profesionálních big bandů v ČR a na Slovensku ( Big Band Felixe Slováčka, BBČRo, Rozhlasový orchestr Gustava Broma, B Side Band, Bohemia Big Band, TOP Band, Marc Reift Orchestra , Prague Brassivo, St. Blaise Big Band aj.)
- je členem souboru operety a muzikálu divadla J. K. Tyla v Plzni, příležitostně působí v Hudebním divadle Karlín
- je vyhledávaným studiovým hráčem ( Pražští symfonikové, Český národní symfonický orchestr…)
- je zakládajícím členem Asociace trumpetistů ČR

Kuban Frantisek

František Kubaň - hra na žesťové nástroje, zbc. flétnu,dechový orchestr

- Je bývalým žákem ZUŠ Klatovy
- V roce 1965-68: Vystudoval Gymnázium v Klatovech
- V roce 1968-70: Absolvoval nástavbu v oboru hudební nástrojař v závodě ,,Amati“ Kraslice 
- V roce 1970-72 : Se vrací do Klatov a vykonává základní vojenskou službu u vojenské hudby
- Od roku 1972-77: Studuje na Konzervatoři v Plzni hru na pozoun a již od roku 1974 působí na pobočce ZUŠ v Plánici
- Od roku 1977-95: Je řádným členem plzeňského Rozhlasového orchestru jako pozounista
- Zároveň od roku 1974– až doposud: Je učitelem ZUŠ Klatovy
- V roce 1977: Přebírá Dechový orchestr mladých – souboru ZUŠ Klatovy a v jeho čele je jako dirigent dosud
- V roce 1992 dostává nabídku učit žesťové nástroje na soukromé hudební škole v Regenu v NSR kde působí dodnes.

Kuzelkova Anna

Anna Kuželková - hudební nauka, hra na lesní roh, zbc.fl.

- první hudební vzdělání získala na ZUŠ Kynšperk nad Ohří,
- absolventka studií Gymnázium Sokolov, Konzervatoř Plzeň (pod vedením Mgr. Jindřicha Koláře, obor lesní roh), bakalářského  a magisterského studia na Pedagogické fakultě  Západočeské univerzity v Plzni (obor Učitelství pro střední školy: Český jazyk – Hudební výchova
- během studia konzervatoře pravidelně navštěvovala mistrovské interpretační kurzy Francouzsko-české hudební akademie v Telči u profesora Andrého Cazaleta a účastnila se masteclass význačných interpretů
- po ukončení studií vyučovala na ZŠ Holýšov hudební výchovu a český jazyk
- na škole působí od roku 2013 jako učitelka hudební nauky, lesního rohu a zobcových fléten
- současně působí také v ZUŠ Horšovský Týn, kde převzala třídu zobcových fléten
- aktivně spolupracuje s  orchestry a komorními tělesy především na Plzeňsku a Klatovsku
- je členkou žesťového kvintetu PLECHTET, který se kromě pravidelných koncertů pro širokou veřejnost snaží žesťové nástroje přiblížit dětem v rámci výchovných koncertů pro žáky ZŠ

Mandysova daniela

Daniela Mandysová - sólový zpěv

- studium učitelství pro ZŠ obor Č-Hv na pedagogické fakultě v Ústí n. Labem, téma diplomové práce Rozbor a interpretace Dvořákových Moravských dvojzpěvů
- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětu Č-Hv na Filozofické fakultě UK v Praze
- učitelství Hv – sólový zpěv pro ZŠ a SŠ na UJEP v Ústí n. Labem
- rigorózní zkouška a získání titulu PaedDr. Na Pedagogické fakultě v Ústí n. Labem
- habilitační řízení v oboru Hudební teorie a pedagogika na UJEP v Ústí n. Labem

- 1979-1987 Střední pedagogická škola v Ústí n. Labem, středoškolská profesorka
- 1987-1992 Pedagogická fakulta UJEP v Ústí n. Labem, katedra hudební výchovy, odborná asistentka
- 1992-dosud ZČU v Plzni, fakulta pedagogická katedra hudební kultury, akademický pracovník
- 2006-dosud ZUŠ Josefa Kličky v Klatovech, učitelka

Jako učitelka zpěvu působí na ZUŠ od r. 2006 souběžně s prací docentky na Katedře hudební kultury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Její žáci získali řadu vítězství a předních umístění v národních i mezinárodních soutěžích.
V koncertní činnosti sólové i ve vokálním duu se zaměřila zvláště na interpretaci písní a písňových cyklů, které natáčí v České rozhlasu i na CD. Spolupracuje se sbory a orchestry doma i v zahraničí při interpretaci sólových partů v cyklických vokálně instrumentálních dílech.
Je sbormistryní Dívčího akademického sboru Plzeň, který dosáhl četných úspěchů na sborových soutěžích a festivalech a natočil dvě profilová CD. Působila jako hlasová poradkyně, členka i sólistka řady sborů.
Často je zvána do porot pěveckých i sborových soutěží a věnuje se publikační, recenzní a oponentské činnosti v oboru hudební teorie a pedagogika.

Marcinkova Jana

Jana Marcinková Smolová - hra na klavír, varhany

- studovala na konzervatoři v Plzni obor hra na klavír a hra na varhany
- studovala na konzervatoři v Plzni obor hra na klavír a hra na varhany
- vysokoškolská studia absolvovala v roce 2011 na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve varhanní třídě profesorky Kamily Klugarové
- aktivně se zúčastnila několika mistrovských interpretačních kurzů pod vedením předních evropských varhaníků
- ve školním roce 2006/2007 získala roční stipendijní pobyt na Staatliche Hochschulefür Musik v Trossingenu (SRN)
- své vzdělání rozšířila i dálkovým studiem na Katolické teologické fakultě UK v Praze
- působí jako pedagog a korepetitor na ZUŠ Josefa Kličky v Klatovech
- v září 2011 iniciovala poprvé v historii školy výuku hry na varhany
- pravidelně se účastní vzdělávacích seminářů pro pedagogy varhanní hry, pro studenty organizuje poznávací cesty za cennými nástroji našeho regionu, uplatňuje se rovněž jako hráč sólový, komorní a liturgický, dlouhodobě tvoří hudební duo s pozounistou Janem Kaňkou
- podílí se na kulturním životě města Klatov, jako umělecký manažer podporuje projekt Husitské varhany v Klatovech, na plzeňské radnici zajišťuje varhanní doprovod svatebních obřadů

Jarmila Zelena 40

David Niederle - hra na violoncello

Na violoncello se začal učit již ve čtyřech letech u svého otce. Konzervatoř v Plzni absolvoval v roce 2000 ve třídě prof. O. Kavaleho. Již během studií se několikrát zúčastnil mistrovských kurzů Jiřího Bárty, kde také sólově vystupoval. V roce 2003 byl pozván do Bayreuthu jako koncertní mistr violoncell mezinárodního orchestru mladých muzikantů. K jeho největším úspěchům patří účast v semifinále soutěže Talent roku (2002) a třetí místo na mezinárodní soutěži v Londýně. Jako sólista několikrát vystoupil s Plzeňskou filharmonií a se Západočeským orchestrem v Mariánských Lázních.

Věnuje se hře sólové i komorní (spolupracuje např. s M. Vilímcem koncertním mistrem České filharmonie, M. Kociánovou). Spolupracoval také s naším předním houslistou J. Sukem. Od roku 1998 je členem Plzeňské filharmonie, kde v letech 2002-2007 působil jako zástupce koncertního mistra a od roku 2007 je zde koncertním mistrem violoncell.

Pelikan Richard

Richard Pelikán - hra na klarinet, saxofon, zbc. flétnu


- žák ZUŠ J. Kličky, Klatovy
- absolvent Vojenské hudební školy – VN a Konzervatoř v Plzni
- na ZUŠ v Klatovech vyučuje od roku 1983
- hráč Univerzálního symfonickém orchestru při ZUŠ J. Kličky, Klatovy a dechové kapely Skalanka

Pelisek Frantisek

František Pelíšek - elektrická kytara

- již ve dvou letech napodoboval muzikanty, které viděl v televizi
- ve školce byl sólistou pěveckého sboru Plamínek
- v naší ZUŠ vystudoval zobcovou flétnu a klarinet
- ve 12 letech objevil klavír a během pár týdnů si osvojil základní hmaty které používá dodnes
- ve zhruba stejné době bere do ruky kytaru, bohužel na opačnou stranu
- stabilně, s menšími přestávkami studuje kytarovou hru a techniku u profesorů M. Oldfielda, P.de Lucii, E. Claptona aj.
- o dva roky později zakládá první hudební skupinu, kde hraje na kytaru e elektrické klávesy
- v roce 1995 se dává dohromady se svým bratrem a zakládají úspěšnou skupinu Pelíškové, která hraje úspěšně dodnes
- v průběhu let se seznamuje s ostatními nástroji, např. bicí, basová kytara, kontrabas, na které hostuje s různými tělesy různých významů
- za zmínku stojí asi tříleté působení na postu kontrabasisty ve folklórním souboru Šumava
- koncem 90. let nachází oblibu v oboru zvuková tvorba a vrhá se na samostudium zvuku a jeho vlastností obecně
- dnes je úspěšným provozovatelem nahrávacího studia
- ve volných chvílích se věnuje ozvučování koncertů

Peskova Lenka

Lenka Pešková, hra na klavír

- vystudovala Konzervatoř v Plzni, obor hra na klavír u prof. A. Černé
- dále pokračovala ve studiu na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni, obor Hudba se zaměřením na vzdělávání
- pedagogické činnosti se věnovala již při studiích (ZUŠ Plzeň Chválenická, ZUŠ Chrást, ZUŠ Horšovský Týn)
- na ZUŠ J.Kličky v Klatovech působí od r.2010 jako učitelka hry na klavír
- opakovaně vystoupila jako sólistka s orchestrem, a to se Symfonickým orchestrem plzeňské konzervatoře a se Západočeským orchestrem Mariánské Lázně
- v současné době se intenzivně zabývá také komorní hrou a korepeticemi
- od r.2010 je členkou pěveckého sboru Česká píseň

Jana Pláničková

Jana Pláničková – hra na akordeon, keyboard


- bývalá žákyně ZUŠ Jos. Kličky v Klatovech
- v roce 2004 absolvovala na Konzervatoři v Plzni u pí prof. Jarmily Vlachové st.
- dále se věnovala studiu arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
- na škole působí jako učitelka hry na akordeon a elektronických klávesových nástrojů (EKN)
- se svými žáky se zúčastňuje různých soutěží pro akordeon i EKN
- v r. 2010 spoluzakládá a stává se stálou členkou komorního tělesa Jill Trio
- dále působí v ochotnickém spolku „Zmrzlík“ jako hráčka na akordeon
- od r. 2013 se věnuje Studiu pro koordinátory ŠVP eLearning XII, akreditovaném podle standardů MŠMT

Pleticha Jaroslav

Jaroslav Pleticha - sborový zpěv, hudební nauka

rTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- absolvent ZUŠ J. Kličky, obor klavír
- vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor sbormistrovství-hudební výchova
- na škole vyučuje od roku 2008 (hudební nauka, pěvecké sbory, klavír)
- ve spolupráci s učiteli a žáky školy se podílel na realizaci muzikálů Ať žijí duchové, Mamma Mia, Pomáda, Hříšný tanec, Matilda, Noc na Karlštejně a mnoha dalších akcí
- od roku 2017 působí jako ředitel ZUŠ J. Kličky, Klatovy

Robsteckova Pavla

Pavla Röbstecková - hra na klavír


- vystudovala kozervatoř v Plzni ve třídě prof. A.Černé
- dva roky navštěvovala konzultace u profesora I.Moravce
- na škole působí od roku 1984
- za svůj hlavní zájem považuje svoji pedagogickou práci
- se svými žáky se úspěšně účastní mnoha soutěží, např. Soutěže konzervatoře v Plzni, Karlovarské růžičky nebo Celostátní soutěže ZUŠ
- ke studiu na konzervatoři připravila již deset žáků
- hojně se účastní seminářů, které se týkají pedagogické činnosti. Svoji práci konzultuje s významnými klavírními pedagogy, např. s prof. M.Kotrčovou, V.Rezkovou a M.Averkievem.
- sleduje úroveň klavírní hry v celosvětovém měřítku jako posluchačka mezinárodních soutěží v Bolzanu, Výmaru a Etlingenu.
- Uplatňuje se též jako korepetitorka ( dvakrát získala cenu za mimořádný klavírní doprovod)

Roman Kryšpín Röschel - hra na zbc. flétnu, klarinet, saxofon

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- bývalý žák LŠU J. Kličky v Klatovech, dlouholetý člen Dechového orchestru mladých a Symfonického orchestru při LŠU
- vystudoval Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni ve flétnové třídě Vojtěcha Lindaura, pokračoval soukromě ve studiu u Jiřího Stivína
- je externím hráčem orchestru Komorního divadla DJKT v Plzni a členem orchestru AIDA cruissis, příležitostně vystupuje s různými formacemi, orchestry a big bandy v Čechách a Německu
- v současné době preferuji T-bone

Jarmila Zelena 41

Vojtěch Šatra - hra na kontrabas

- bývalý žák  LŠU J. Kličky v Klatovech ( p. uč. František Kubaň)
- studoval obor Kontrabas na Plzeňské konzervatoři (prof. Václav Lísa) a poté u Miroslava Honzáka na konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze                        
- člen Plzeňské filharmonie  a orchestru muzikálu a operety Divadla J. K. Tyla Plzeň
- od roku 2002 působil jako pedagog na ZUŠ T. Brzkové v Plzni
- na ZUŠ J.Kličky v Klatovech od roku 2014 vyučuje hře na basovou kytaru (kontrabas)
- jako hráč působil a  působí v mnoha orchestrech a hudebních uskupení napříč žánry např. Plzeňský big band, Expressions (jazz kvintet), Oki band, Psí dečky, Kolegium pro duchovní hudbu, Pomeranč, Memory Jazz Band

Jan Šimůnek

Jan Šimůnek

Stastna Jitka

Jitka Šťastná - hra na housle, hudební nauka

- bývalá žákyně LŠU Přeštice p.uč.Karla Hofmana
- absolventka Konzervatoře v Plzni u pana Karla Vronského
- od r.1981 vyučuje houslovou hru,v Klatovech od r.1984
- se svými žáky vystupuje hlavně na akcích školy a ZŠ Švihov,kde je pobočka ZUŠ J.Kličky Klatovy
- houslový soubor spolupracuje se smyčc.orchestrem v Chamu
- hraje v Univerzálním orchestru při ZUŠ KT
- v minulosti tvořila kvarteto s kolegy: M.Fialovou,J.Zelenou a R.Pelikánem

Stastna Jitka mladsi

Jitka Šťastná - pěvecká hlasová výchova

- navštěvovala ZUŠ J. J. Ryby v Přešticích, obor sólový zpěv
- vystudovala konzervatoř v Plzni, obor Klasický zpěv u prof. Ludmily Kotnauerové
- na škole působí od roku 2010 jako učitelka sólového zpěvu
- se svými žáky se zúčastnla pěvecké soutěže ZUŠ
- v současné době vystupuje na různých koncertech s klavíristkou Terezou Živnou
- dále je členkou a sólistkou ženského pěveckého sboru Carmina v Přešticích

Planickova Nada

Naďa Švecová - hra na akordeon, keyboard

- bývalá žákyně ZUŠ J.Kličky v Klatovech
- vystudovala Konzervatoř v Plzni, obor akordeon u p. prof. Jarmily Vlachové
- na škole působí od roku 2000 jako učitelka hry na akordeon
- od  r. 2009 vyučuje současně i hru na elektrické klávesové nástroje (EKN)
- se svými žáky se zúčastňuje různých soutěží např. ,,Plzeňský akordeon,, nebo ,,Jirkovské klávesy,,
- v současné době vystupuje na různých koncertech  jako sólová hráčka na akordeon spolu s Jill Triem
- dále působí v ochotnickém spolku ,,Zmrzlík,, v Těchonicích, také jako hráčka na akordeon
- v minulosti tvořila duo se sestrou Janou Pláničkovou (akordeon), duo s Tomášem Pohankou (violoncello) a hostovala na různých koncertech a akcích (sólo akordeon) s žesťovým kvintetem, Classic Brass Quintett

Tomaskova Anna

Anna Tomášková - hra na housle

- vystudovala Konzervatoř v Plzni ve třídě prof. Karla Vronského
- po absolutoriu působila dvě sezony v operetním orchestru Divadla J. K. Tyla v Plzni
- na ZUŠ J. Kličky, Klatovy učí hru na housle od r. 1981
- její žáci se s úspěchem zúčastňují okresních i krajských kol soutěží ZUŠ v sólové hře a výměnných koncertů s partnerskou školou v německém Chamu
- ze svých žáků a žáků jiných tříd sestavuje komorní soubory, dva soubory obsadily tento rok první místo v okresním kole soutěže
- připravuje své žáky k účinkování v českoněmeckém orchestru, který pravidelně vystupuje u nás i v Německu. Podnikl již jeden zájezd do Slovinska a má před sebou perspektivu dalších koncertů v zahraničí
- žáci, které dovedla k absolutoriu, se uplatňují v různých hudebních uskupeních, které jsou v našem regionu
- pravidelně se zúčastňuje všech seminářů, které jsou pořádány pro učitele houslí v našem regionu, podle možností Smyčcových sobot pořádaných Brněnskou konzervatoří a o prázdninách 2012 se se svojí žákyní účastnila týdenních smyčcových kurzů v Turnově

Jarmila Zelena 42

Marie Tumpachová Wellnerová - hra na housle a violu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- 1988 - 2000 studium na ZUŠ Kdyně, obor housle/viola (p. uč. Marie Mikešová)
- 1997 - 2001 studium na VOŠ, OA a SZŠ Domažlice (obor Obchodní akademie)
- 2003 - 2009 studium na Konzervatoři Plzeň, hlavní obor viola (prof. Zbyněk Padˇourek)
- 2007 - 2010 studium na Západočeské univerzitě v Plzni - Pedagogická fakulta, obor Hudba se zaměřením na vzdělávání
- 2004 - 2016 učitelka v ZUŠ Domažlice - obor housle, viola, keyboard, hudební nauka, sborový zpěv
- od roku 2007 učitelka v ZUŠ Kdyně - obor housle, viola, keyboard
- 1993 - 2006 členka Česko-německého komorního orchestru (dirigent Václav Cibulka a Robert Schander)
- 2004-2007 členka Domažlického komorního sdružení (um. vedoucí Václav Cibulka)
- 1993 - 2010 členka orchestru Musica Tusta působící při pěveckém sboru Čerchovan (dirigent Marek Vorlíček)
- zakladatelka a vedoucí instrumentálního souboru Orchestrion v Měčíně
- členka pěveckého sboru Melodica v Měčíně
- v současné době vystupuje na různých koncertech a muzikálech ZUŠ Klatovy

Vanik Radek

Radek Vaník - hra na bicí nástroje

- Gymnázium Blovice
- Konzervatoř Plzeň, obor bicí nástroje u prof.J.Doubka a I.Audese
- Hud.věda na FF UK (nedokončeno)
- Dřívější pedagogická činnost: zuš blovice, 4.zuš Plzeň, Musikwerkstatt Regen
- Od roku 1999 stabilně působí v zuš Nepomuk a od roku 2006 v zuš Klatovy
- Jako hráč působí a působil v mnoha tělesech napříč žánry

Jarmila Vlachová

Jarmila Vlachová

 - vystudovala konzervatoř v Plzni v roce 1972 u prof. Jaroslava- vystudovala konzervatoř v Plzni v roce 1972 u prof. JaroslavaVlacha, během studií se zúčastňovala mnoha národních amezinárodních soutěží (Španělsko, Německo, Francie)
- po studiích premiérovala několik akordeonových koncertů zadoprovodu Plzeňské filharmonie, Karlovarského symfonickéhoorchestru a symfonického orchestru v Mariánských lázních
- pedagogicky působila na 3. a 4. ZUŠ v Plzni, od roku 1988-2016 naPlzeňské konzervatoři
- členkou poroty národních a mezinárodních soutěží(Pardubice,Hořovice, Klingenthal, Castel fidardo, Reinach), pořádala řaduodborných akordeonových seminářů a kurzů v ČR a zahraničí(Winterthur Švýcarsko, Norinberk)
- v součastnosti vyučuje na ZUŠ ve Kdyni a v Klatovech

Alena Zahrádková

Alena Zahrádková

Jarmila Zelena

Jarmila Zelená - hra na příčnou a zobcovou flétnu

- bývalá žákyně ZUŠ J. Kličky v Klatovech (flétna, akordeon)
- vystudovala Konzervatoř v Plzni, obor příčná flétna u prof. Marie Kroupové
- v ZUŠ Klatovy působí od roku 1985 jako učitelka hry na flétny a akordeon
- v roce 2002 byla zvolena předsedkyní dechového oddělení, které vede doposud
- se svými žáky se zúčastňuje soutěží ZUŠ a výjimečně i Konzervatoře Plzeň, kde její žáci získávají přední umístění
- pravidelně usedá do soutěžních komisí ZUŠ okresu Klatovy i Plzeňského kraje
- v minulosti byla zakládající a dlouholetou hráčkou vokálního renesančního souboru Rudolfínky, který po 10 let koncertoval v České republice i v zahraničí
- od roku 1988 působí jako stálá členka i sólistka Symfonického orchestru při ZUŠ J. Kličky v Klatovech
- vystupuje pravidelně na koncertech jako sólová hráčka na flétnu a pikolu nebo v komorních souborech

Motto pedagogické činnosti: „Snaha o to, aby děti hudbu vnímaly, dovedly jí tvořit a pracovat s ní, aby je hudba naplňovala a především byla součástí jejich života.“

Krhounova Julie

Julie Životová - hra na klavír

- bývalá žákyně ZUŠ J.Kličky,Klatovy (žákyně p. uč. P.Robsteckové)
- vystudovala Konzervatoř v Plzni,obor klavír u prof. Věry Rezkové
- již za studií na Konzervatoři začala vyučovat hru na klavír na ZUŠ v Klatovech
- od roku 1997 do roku 2002 působila jako pedagog a korepetitor na ZUŠ v Českých Budějovicích,
Trhových Svinech a Konzervatoři v Českých Budějovicích
- na ZUŠ v Klatovech opět vyučuje od roku 2003 hru na klavír

Základní umělecká škola Josefa Kličky

Plánická 208/I.
Klatovy
339 01

spolecne logo dolnimodul svetle

ZUŠ Klatovy designed by Nova-Design