Obrazek hudebni obor
Obrazek vytvarny obor
Obrazek dramaticky obor
Obrazek tanecni obor

Petra Benešová

- bývalá žákyně ZUŠ J. Kličky, Klatovy (obor literárně – dramatický a výtvarný)- bývalá žákyně ZUŠ J. Kličky, Klatovy (obor literárně – dramatický a výtvarný)
- absolvovala na Jihočeské universitě v Českých Budějovicích předškolní pedagogiku a dramatickou výchovu pod vedením Evy Svobodové
- na škole působí od roku 2012 jako učitelka literárně – dramatického oboru
- se soubory se jako pedagog a zároveň aktivní herec zúčastňuje nejrůznějších divadelních a tanečních soutěží, např. Poezie na Rynku Klatovy, Taneční mládí Plzeň atd …
- je studentkou katedry výchovné dramatiky na DAMU v Praze

Vladimír Kabrt

- DAMU Praha, katedra výchovné dramatiky, kurz CŽV – Základy dramatické- DAMU Praha, katedra výchovné dramatiky, kurz CŽV – Základy dramatickévýchovy
- ZČU v Plzni, katedra pedagogiky, Ateliér DV - Prohloubené studium dramatické výchovy
- ZČU v Plzni, katedra pedagogiky, Učitelství fyziky a technické výchovy pro ZŠ (BP:Využití dramatické výchovy ve výuce fyziky, DP: Didaktické hry ve výuce fyziky)
- na ZUŠ Klatovy vyučuje od roku 2012
- jako pedagog či porotce se pravidelně účastní dětských divadelních a recitačních přehlídek
- scénárista, režisér, herec – Divadlo Rynek aj.
- úspěchy v amatérském divadle: vítězství v Krajské přehlídce jednoaktových her(cena za autorsko-režijní práci), Národní přehlídka Kaškova Zbraslav – cena zaherecký výkon

Markéta Lukášová 

- bývalá žákyně ZUŠ J.Kličky, Klatovy – hudební, taneční, pěvecký obor
- vystudovala Pedagogickou fakultu ZČU Plzeň – předškolní a mimoškolní výchova,
- absolventka magisterského studia na DAMU Praha – katedra výchovné dramatiky
- na škole působí od roku 2005 jako učitelka literárně dramatického oboru, od roku 2008 vyučuje současně i v tanečním oboru
- jako garant a porotce se pravidelně účastní dětských recitačních přehlídek
- se svými žáky se zúčastňuje nejrůznějších recitačních, divadelních i tanečních soutěží LDO - Sušický Tajtrlík , Dětský divadelní Tartas Dobřany, Poezie na Rynku Klatovy, Kandrdásek Horšovský Týn, Přehlídka dětského přednesu – okresní, krajská inárodní kola TO – Festival Tanečního mládí, Taneční skupina roku, Poslední tanec sezóny Klatovy, O pohár města Cheb - titul I. a II. vicemistr ČR v art dance a show dance
- od roku 1997 byla členkou a od roku 2007 vedoucí taneční skupiny MODERN Klatovy při Měks Klatovy
- v roce 2014 zakládá svoji vlastní skupinu Modern dance studio při ZUŠ J. Kličky Klatovy
- účast na workshopech Centra Tance, Dance life Expo, letní škola tance Luhačovice a Blatná
- v dřívější době příležitostně působila jako host v Divadelním spolku Plánice a v klatovském ochotnickém spolku Za oponou
- od roku 2011 aktivně spolupracuje s ostatními obory ZUŠ na koncertech, přehlídkách a školních muzikálech Ať žijí duchové, Mamma Mia, Pomáda, Hříšný tanec, Matilda, Noc na Karlštejně

Základní umělecká škola Josefa Kličky

Plánická 208/I.
Klatovy
339 01

spolecne logo dolnimodul svetle
logo stonozkaFILMpro logo bile new

JSN Pixel is designed by JoomlaShine.com