Obrazek hudebni obor
Obrazek vytvarny obor
Obrazek dramaticky obor
Obrazek tanecni obor

Přijímací (talentové) zkoušky pro školní rok 2020/2021

Hudební obor
Budova Plánická 208 - vchod z Plánické ulice (za vstupními dveřmi vpravo)

1) Děti, které budou od září 2020 navštěvovat posledním rokem MŠ (=pětileté) nebo nastoupí do 1. třídy ZŠ (=šestileté):

pondělí 8.6., úterý 9.6. a středa 10.6. 2020 od 14:00 do 17:00 hodin

2) Děti, které budou od září 2020 navštěvovat druhou a vyšší třídu ZŠ (případně SŠ): 

pondělí 8.6. od 14:00 do 17:00 hodin


Výtvarný obor
Budova Plánická 208 - vchod z Plánické ulice, učebny výtvarného oboru č. 47 a č. 50

Všichni zájemci:

pondělí 8.6. a úterý 9.6. od 14:00 do 17:00 hodin


Taneční obor
Budova Plánická 208 - vchod z Plánické ulice, víceúčelový sál

Všichni zájemci:

pondělí 8.6. a úterý 9.6. od 14:00 do 17:00 hodin


Literárně dramatický obor

Budova Plánická 208 - vchod z Krameriovy ulice – přízemní podlaží

Všichni zájemci:

pondělí 8.6. a úterý 9.6. od 14:00 do 17:00 hodin


Náhradní termín přijímacích zkoušek pro VŠECHNY OBORY

Budova Plánická 208 - vchod z Plánické ulice (za vstupními dveřmi vpravo)

středa 24.6. od 15:00 do 17:00 hodin

Mimo uvedené dny se přijímací zkoušky nekonají. Bez přijímacích zkoušek nelze studium v ZUŠ zahájit. 

V případě dotazů se informujte v kanceláři školy nebo volejte na tel. č. 376 311 630 v pracovní dny od 7:30 do 15:30 hodin.

Z kapacitních důvodů nebudeme přijímat žáky do studia pro dospělé. 

Žáci, kteří podají přihlášku do I. nebo II. stupně studia, nemusí být z kapacitních důvodů přijati. 

Základní umělecká škola Josefa Kličky

Plánická 208/I.
Klatovy
339 01

spolecne logo dolnimodul svetle
logo stonozkaFILMpro logo bile new

ZUŠ Klatovy designed by Nova-Design