Obrazek hudebni obor
Obrazek vytvarny obor
Obrazek dramaticky obor
Obrazek tanecni obor

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Josefa Kličky

Od školního roku 2012/2013 zavádějí do své výuky ZUŠ nové školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP).

Od 3. září 2012 se podle ŠVP vzdělávají nově přijatí žáci do přípravného studia, do 1. ročníku I. stupně a 1. ročníku II. stupně základního studia a studia pro dospělé.


Struktura ŠVP:

Identifikační údaje
Charakteristika školy
Zaměření školy a její vize
Vzdělávací obsah uměleckých oborů
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy
ŠVP v tištěné podobě je k dispozici k nahlédnutí či okopírování požadovaných částí v kanceláři školy nebo u zástupce ředitelé v učebně číslo 16 ve Václavské ul., čp.8.


Zaměření školy

„Umění je jako slunce, které se nikomu nevtírá. Když zatáhnete záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže je to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě.“

Jan Werich

Otevřít hravou formou malému človíčkovi svět umění
Předávat ve vysoké kvalitě výuky vědomosti a dovednosti ve zvoleném oboru
Spolupracovat napříč všemi uměleckými obory
Vytvářet pozitivní vztah k umění a umělecké tvorbě
Nabídnout dětem zkušenost, že umění je důležitou součástí života a že v něm lze najít inspiraci, odpověď i oporu v životě obecně
Rozvíjet žáky nejen umělecky, ale i osobnostně (výchova k odpovědnosti, důslednosti, systematičnosti) a sociálně, nabízet jim i žádoucí hierarchii lidských hodnot


Kompletní ŠVP ZUŠ Klatovy najdete ZDE

Základní umělecká škola Josefa Kličky

Plánická 208/I.
Klatovy
339 01

spolecne logo dolnimodul svetle

ZUŠ Klatovy designed by Nova-Design